Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge

Borzni indeksi so se dotaknili  najnižjih vrednosti letos
September je za delniški trg zgodovinsko gledano najslabši mesec v letu in kot vse kaže se tudi letošnji ne bo izneveril svojemu slovesu. Najbolj spremljani borzni indeksi so še drugi teden zapored izgubili dobrih 5 % vrednosti in tako padli na lokalne minimume dosežene junija letos. Prav v okolici trenutnih vrednosti borznih indeksov se gibajo nekatera med borzniki pogosto spremljani nivoji, ki nakazujejo bodoče trende. Posledično si lahko obetamo nadaljevanje povečane nihajnosti na finančnih trgih, tako junijski lokalni minimum kot 200 dnevno drseče povprečje na tedenskem grafu gibanja indeksa S&P 500 namreč predstavljata pomembno oporo za vlagatelje. Če se tečaji obdržijo nad tema psihološkima točkama lahko pričakujemo vsaj začasen odboj vrednosti oz. začetek procesa formiranja dna, v nasprotnem primeru pa nas bržkone čaka še en korak navzdol proti novem lokalnem minimumu. Ne glede na razvoj dogajanja v prihodnjih dneh in tednih, pa so v trenutna vrednotenja delnic že vključena precej pesimistična pričakovanja, vstop na trg oziroma postopno povečevanje izpostavljenosti delnicam se zato zdi vse bolj smiselna odločitev.

Ameriška centralna banka tretjič zapored obrestno mero zvišala za 0,75 %
Minuli teden so bile spet zelo dejavne centralne banke. Pri ameriškem Fed so s še enim 0,75 % zvišanjem ključno obrestno mero dvignili na raven med 3,0 in 3,25 %, kar je najvišji nivo po letu 2008. Guverner Powell je na tiskovni konferenci, ki je sledila zasedanju, poudaril, da se njegovo sporočilo iz Jackson Hole-a ne spremeninja: »za vzpostavitev cenovne stabilnosti bo potrebno za nekaj časa ohraniti restriktivno naravnano monetarno politiko. Zgodovinski podatki pa močno svarijo pred prezgodnjim sproščanjem«. Skratka trd pristanek gospodarstva za ceno obvladanja inflacije je vse bolj verjeten scenarij, to je bil tudi glavni razlog za vsesplošno razprodajo na delniških in obvezniških trgih v preteklem tednu.

Zmaga desnega bloka v Italiji sprožila razprodajo italijanskih državnih obveznic 
Obrestno mero so prejšnji teden zvišale tudi švicarska, švedska, norveška in angleška centralna banka. Kljub agresivnem zategovanju denarne politike na otoku pa je britanski funt napram ameriškem dolarju včeraj zjutraj ob odprtju trgovanja prehodno padel na najnižjo vrednost v zgodovini. Še naprej strmo pada tudi vrednost evra, ki je po zmagi desne koalicije na parlamentarnih volitvah v Italiji prehodno padel pod vrednost 0,96 ameriškega dolarja. Čeprav je zelo verjetna prva premierka italijanske vlade Giorgia Meloni med volilno kampanjo obljubljala, da bo država pod vodstvom stranke Bratje Italije spoštovala smernice EU na področju gospodarske politike, se je nezaupanje vlagateljev v italijanski državni dolg okrepilo – zahtevana donosnost na italijansko 10 letno državno obveznico (obratno sorazmerno gibanje s ceno obveznic) je zrastla na 4,6% Italija bo pod vodstvom desne koalicije, katere posamezni pomembni člani v preteklosti niso skrivali teženj po izstopu Italije iz EU in naklonjenosti ruskem predsedniku Putinu, v luči delikatnega geopolitičnega ozračja pomembna in podrobno spremljana figura.

Negativen vpliv močnega ameriškega dolarja na trge v razvoju
Drastična rast vrednosti ameriškega dolarja v primerjavi z ostalimi valutami je v največji meri odraz gospodarske negotovosti, ki se je v zadnjih mesecih stopnjevala po celem svetu. Dolar ima namreč še zmeraj status varnega zatočišča na finančnih trgih, a močan dolar pomeni težave na trgih v razvoju, ki se soočajo z odlivom kapitala in rastočimi stroški uvoza ter odplačevanja svojega v dolarjih denominiranega dolga. Skupna vsota dolgov izdanih v dolarjih s strani entitet, ki niso ZDA ali ameriška podjetja presega 20.000 milijard kar je enormna številka in ustvarja vse večji problem. Zaradi tega je japonsko finančno ministrstvo prejšnji teden prvič po letu 1998 interveniralo na deviznem trgu z odkupom jena. Po ocenah so porabili približno 25 milijard dolarjev deviznih rezerv da so vsaj začasno ustavili padanje jena, a žal je ta že danes bil nazaj na nivoju okoli 145 jenov za dolar. Kitajska centralna banka je na rednem mesečnem zasedanju referenčne obrestne mere ohranila nespremenjene, kitajske delnice so v zadnjem obdobju sicer izgubljale, a padci so bili manj izraziti kot na zahodnih trgih.

Domače delnice v rdečem
Pesimizem se je preselil na domačo borzo, SBI TOP je v manj kot enem mesecu izgubil dobrih 15 % vrednosti in tako padel pod vrednost 1000 točk. Največ so izgubljale naše največje delniške družbe na čelu s Krko in Petrolom. Manj likvidni trgi so v negotovih obdobjih žrtve svoje majhnosti, saj vlagatelji bežijo v večje in bolj likvidne trge.

Močno so se pocenile tudi surovine in nafta, a rastoči dolar in padajoče vse ostale valute le malo omilijo drage surovine, saj vse šibkejše lokalne valute dražijo uvoz.

NASVET ZA VLAGATELJE
Centralne banke ostajajo najpomembnejši igralec kapitalskih trgov. Denarna politika se hitro zaostruje in upanja na hitro nižanje obrestnih mer v 2023 skoraj ni več. Glavna ekonomska politika je boj proti inflaciji, recesija pa je nujno zlo, ki ga moramo sprejeti. To in energetska draginja krepko znižujeta zaupanje potrošnikov. Na prihranke krepko vpliva visoka inflacija. Močna upočasnitev gospodarske rasti je tu in zdrs v stagflacijo najverjetnejši scenarij. Zgodovinski podatki kažejo, da od glavnih naložbenih kategorij v razmerah stagflacije najbolje kaže delnicam, slabše nepremičninam, najslabše pa obveznicam in na koncu denarju oz. depozitom. A ker centralne banke ostajajo nepredvidljive je potreba po uravnoteženem portfelju velika. Osnovni nasvet je razpršen in manj tvegan portfelj. Ostajamo pri priporočilu investiranja v kombinacijo globalnega sklada kot sta Generali Globalni ali Generali Prvi Izbor in naložb z fiksnim donosom kot sta Generali MM in Generali Bond. Ti skladi ostajajo osnova portfelja. Temu dodajamo začimbe kot so Generali Vitalnost, ker demografski trendi ostajajo močni in predvsem panoga zdravstva nudi ugodna vrednotenja. Zanimive ostajajo tudi delnice s področja energije in materialov, ki ponujajo odgovor na stagflacijo in kjer so vrednotenja ugodna, a privlačnost v očeh vlagateljev se je zaradi strahu pred recesijo kljub dobrim rezultatom zmanjšala. Regionalno smo močno naklonjeni ameriškemu trgu, precej manj pa Evropi ali trgom v razvoju. Tehnološke delnice imajo veliko utež v ameriških indeksih, zato so tu mogoči hitri večji premiki, a dejstvo ostaja, da je upočasnjevanje gospodarske aktivnosti v ZDA bistveno manjše ter da je ekonomski položaj ameriškega gospodarstva in podjetij precej boljši od evropskih ali iz trgov v razvoju. Privlačna ostaja tudi izbira, da se z razporejanjem naložb med delniške in obvezniške, regije in panoge ne boste ukvarjali in to počnemo mi za vas. V tem primeru je idealen izbor Generali Galileo, kot mešanica delniških in obvezniških naložb. Jesenski meseci prinašajo stare izzive prihajajoče recesije in visoke inflacije, da geopolitičnih napetosti niti ne omenjamo, zato je potreba po uravnoteženosti naložb velika. Čas za pogumnejše investiranje prihaja, ker je lovljenje dna nesmiselno početje, A trenutno je vseeno potrebno preudarno povečevanje tveganja skozi globalne delniške naložbe, saj sta negotovost in s tem nihajnost na trgih velika.