Elektronski pristop h Generali Krovnemu skladu tudi za nove vlagatelje – hitro, varno in enostavno

Prilagajamo se potrebam trga in zato smo pristop k skladom nadgradili z možnostjo osebne identifikacije preko VIDEO IDENTIFIKACIJE.

VIDEO IDENTIFIKACIJA

 

Če še niste naš vlagatelj, lahko to kadarkoli postanete v naši spletni poslovalnici z uporabo digitalnega potrdila, ali preko postopka video identifikacije, ne da bi se morali osebno zglasiti na vpisnih mestih družbe za upravljanje. Po zaključeni video identifikaciji se lahko kadarkoli z ustvarjeno e-identiteto prijavite v spletno poslovalnico in elektronsko poslujete ter tako opravljate transakcije kar od doma:

  • sklenitev pristopne izjave,
  • podajanje zahteve za prenos sredstev med podskladi ali
  • izplačilo sredstev iz skladov,
  • sprememba osebnih podatkov.


Vabljeni, da se nam pridružite.

Ob tem novi vlagatelji* pridobijo dodatno vplačilo v višini 30 evrov s strani družbe Generali Investments!

* Novi vlagatelji, fizične osebe, ki v evidenci imetnikov investicijskih kuponov družbe Generali Investments d. o. o., še niso navedeni kot vlagatelji, torej nimajo in niso imeli odprtih pristopnih izjav, oziroma ki so vlagatelji podskladov Generali Krovnega sklada postali izključno s pripojitvijo podskladov Ilirika Krovnega sklada oziroma iz naslova dedovanja, in ki bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada Generali Krovnega sklada od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, njihovo prvo vplačilo v katerikoli podsklad pa bo prispelo na transakcijski račun posameznega podsklada od 1. 1. 2020 po 0:01 uri in do 1. 1. 2021 do vključno 0:01 ure zjutraj, bodo prejeli enkratno dodatno vplačilo v izbran podsklad v višini 30 EUR, če bodo na dan priprave podatkov za dodatno vplačilo še vedno imetniki enot premoženja v podskladih Generali Krovnega sklada, ki ustrezajo 30 EUR. Dodatno vplačilo se prejme v sklad, v katerega je vlagatelj opravil prvo vplačilo, oziroma v prvi sklenjen in aktiviran varčevalni načrt. Znesek bo nakazan najkasneje do zadnjega dneva trinajstega meseca po mesecu, v katerem je bilo izvedeno vplačilo, če bo vlagatelj izpolnjeval druge pogoje.
Vlagatelj je upravičen samo do enega dodatnega vplačila v višini 30 EUR iz naslova te prodajne akcije. Navedena akcija se izključuje z drugimi prodajnimi akcijami v času veljavnosti te akcije, vlagatelj lahko prejme dodatno vplačilo v podsklade Generali Krovnega sklada le enkrat. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možna menjava ali izplačilo dodatnega vplačila v gotovini.
Vstopni stroški se ne zaračunajo ob dodatnem vplačilu v okviru navedene prodajne akcije, ne glede na siceršnje določbe prospekta Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, trženjske politike Generali Investments in določila vstopnih stroškov.