Kako poteka postopek pristopa z video identifikacijo?

Postopek traja približno 15 minut in ga lahko opravite od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 in v soboto od 8:00 do 16:00.

1

Pripravite osebne dokumente in preverite tehnične zahteve ter ostale omejitve.

Več

2

Na vstopni strani e-poslovalnice izberete Pristop h Generali Krovnemu skladu.

3

Izpolnite pristopno dokumentacijo.

4

Prek video klica s klicnim centrom se identificirate.

5

Na oddaljen način podpišete pristopno dokumentacijo.

Po zaključeni video identifikaciji se lahko kadarkoli z ustvarjeno e-identiteto prijavite v e-poslovalnico in elektronsko poslujete.

Preverite vse tehnične zadeve

Za video identifikacijo boste potrebovali osebni računalnik ali tablico s kamero, mikrofonom in zvočnikom oziroma pametni mobilni telefon.

Pred začetkom video identifikacije preverite vse tehnične zahteve:

 • Izvedba video identifikacije je odvisna tudi od naprave in okolja v katerem se izvaja.
 • Priporočamo, da je prostor dovolj tih in svetel in da vir svetlobe ne sveti v kamero računalnika ali telefona.
 • Potrebna je kvalitetna in stabilna internetna povezavo vsaj 4Mbit/s.
 • Prenosni računalnik z Windows OS in brskalnikom Chrome.
 • Prenosni računalnik z MacOS in brskalnikoma Safari ali Chrome.
 • Telefon ali tablica z Android OS in brskalnikom Chrome.
 • Telefon ali tablica z Apple IOS in brskalnikom Safari.

Omejitve za pristop

Za pristop z video identifikacijo veljajo določene omejitve glede starosti, stalnega prebivališča, osebnega dokumenta in višine transakcij. Pristop z video identifikacijo lahko uspešno opravi polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, drugih državah EU in nekaterih ostalih državah, z uradnim osebnim dokumentom z biometrično fotografijo. Ob pristopu z video identifikacijo je treba podati svoj elektronski naslov in svojo telefonsko številko. Vrednost portfelja ne sme preseči 15.000 EUR. Video identifikacije ne more opraviti politično izpostavljena oseba

Storitev videoidentifikacije je mogoče opraviti zgolj::

 • če je uporabnik starejši od 18 let;
 • če ima uporabnik stalno prebivališče v državah članicah Evropske Uniije ali tretjih državah, ki imajo vzpostavljene učinkovite sisteme preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter če uporabnik nima stalnega prebivališča v državah, ki so uvrščene na sezname iz tretjega odstavka 50. člena ZPPDFT-1; pri čemer je videoidentifikacija izrecno možna za uporabnike iz držav iz priloge;
 • na podlagi uradnega osebnega dokumenta, opremljenega z biometrično fotografijo. Uporabnik se zavezuje, da pri identifikaciji preko video klica uporablja izključno svoj veljaven uradni osebni dokument;
 • dokler vrednost posamezne transakcije oziroma portfelja ne preseže 15.000 EUR oziroma seštevek vseh transakcij oziroma vplačil ne preseže 15.000 EUR. V takšnem primeru je treba ugotoviti in preveriti istovetnost stranke ob njeni osebni navzočnosti. Navedeno družba za upravljanje izvaja na način, da se ob vsaki novi transakciji po opravljeni videoidentifikaciji, ki znaša 15.000 EUR ali več oziroma bi skupaj s prejšnjim transakcijami (vplačili) seštevek presegel 15.000 EUR, za stranko istovetnost ugotovi in preveri ob njeni osebni navzočnosti, do takrat pa takšna transakcija stranke ni omogočena;
 • če uporabnik ni politično izpostavljena oseba;
 • če uporabnik ob pristopu poda svoj elektronski naslov in telefonsko številko.