Zdravstvo v letu 2015

Leto 2014 je bilo za farmacevtsko panogo ponovno odlično. Zeleni tečaji, odlični rezultati, povečana prevzemna aktivnost. Seveda višji tečaji prinesejo tudi višja vrednotenja.

Nekatera podjetja tako kotirajo precej nad desetletnimi povprečji in so že na nivoju »dragih« kazalnikov. Vseeno lahko najdemo tudi vrednotenja, ki podpirajo poslovanje in napovedi podjetij. To so predvsem megakorporacije, kot so Merck, Pfizer in Johnson&Johnson. Po zadnjih turbulencah na švicarskem trgu je treba biti bolj pazljiv tudi pri Novartisu in Rochu, ki pa sta kljub temu dolgoročno zanimivi naložbi. Vsa farmacevtska podjetja so še vedno v odličnih tržnih razmerah. Na eni strani sveta najdemo trend staranja prebivalstva, na drugi strani pa visoko rast BDP. Demografija je trend, ki traja desetletja in je zelo predvidljiv. Starejše prebivalstvo pomeni večje izdatke, ki jih posameznik nameni za zdravje. Nizka razvitost države, kjer imajo visoko gospodarsko rast (predvsem Indija in Kitajska), pa pomeni, da se povečujejo tako državni kot tudi zasebni izdatki za zdravstvo. Podlago za to trditev najdemo v preostalih državah, ki so šle v svoji zgodovini skozi podobno fazo razvoja.

Izredno pazljivo je treba spremljati sektor biotehnologije. Ta je je bil lani izredno vroč že šesto leto zapored. Podjetja so dosegla tudi letne donose v višini 50 odstotkov in več. Visoko rast je spremljala tudi višja prevzemna aktivnost in tečaji so se vzpenjali vse leto. Vrednotenja posameznih podjetij kažejo precenjenost, vseeno pa je trg investitorjem zanimiv. Pri posameznih podjetjih še lahko najdemo zanimivo zgodbo, večina pa kaže na precenjenost.

Svetovna farmacevtska podjetja trenutno žanjejo sadove pravilnih odločitev, ki so jih sprejela v preteklosti. Panoga tudi v letošnjem letu ostaja zanimiva, vseeno pa se je treba zavedati, da tako visoke rasti, kot smo je bili deležni v minulih letih, ni pričakovati. Kljub temu so dividendne donosnosti posameznih podjetij še vedno relativno visoke. Tudi napovedi uprav farmacevtskih podjetij za leto 2015 so optimistične. Če k temu prištejmo še precej bolj stabilno poslovanja kot v nekaterih drugih sektorjih, lahko sklenemo, da zdravstvo ostaja panoga, v katero se splača vlagati, vendar je nujna večja previdnost.

David Zorman, upravitelj