Zdravstvo v letu 2014?

Farmacevtska podjetja so tudi lansko leto zaključila visoko v zelenih številkah. Panoga je bila ena najboljših, donosi so bili v povprečju višji od 25 odstotkov. Tako so podjetja, ki poslujejo na področju zdravstva, nanizala še eno super leto v že tako dolgem nizu.

Uspešno poslovanje se odraža tudi pri slovenskih vlagateljih, ki vedno več sredstev namenjajo varčevanju v omenjeni panogi. Čar podjetij na področju zdravstva je predvsem v demografiji, trendu, ki traja desetletja, in ima zelo jasno začrtano pot. Če se prebivalstvo stara, vemo, koliko časa se bo staralo. Če se stara pomeni, da vedno več denarja nameni za zdravje. Če je prebivalstvo mlado in BDP raste ter so njegovi izdatki za zdravstvo zelo majhni, vemo, da se bodo ti povečali. Sklenemo lahko, da panoga farmacije in zdravstva jezdi v svetovnem merilu zelo močan in stabilen trend. Na zahodu se prebivalstvo stara, na vzhodu pa se izdatki za zdravstvo hitro povečujejo. Na priloženem grafikonu vidimo, da je panoga zdravstva presegla tako ameriški kot tudi nemški borzni indeks.

Na drugi strani pa se poraja vprašanje vrednosti omenjenih podjetij oziroma nekaterih izmed njih. Znotraj panoge farmacije lahko omenimo biotehnološka podjetja, ki so lani zabeležila v povprečju skoraj stoodstotni donos. Treba se je zavedati, da omenjena podjetja trenutno kotirajo na več kot 10-kratniku letošnje prodaje in približno 40-kratniku napovedanih dobičkov. Kazalnik EV/EBITDA pa je več kot 20. Vse omenjene številke nakazujejo izredno optimistično prihodnost, ki jo morajo podjetja še realizirati, drugače bodo hitro zgrmela na realna tla. Lahko rečemo, da se je v biotehologiji ustvaril mini borzni balonček, ki seveda lahko še traja. Vseeno so vrednotenja izredno visoka, kar nakazuje na previdnost.

Svetovna farmacevtska podjetja trenutno žanjejo pravilne odločitve, ki so jih sprejela v preteklosti. Panoga ostaja perspektivna, vrednotenja znotraj zgodovinskih povprečij, kar nam obeta stabilno leto 2014. Lahko pričakujemo tudi večjo prevzemno aktivnost znotraj panoge, saj podjetja z visokim stanjem denarja ter nezadolženostjo zelo agresivno iščejo prevzemne tarče.

David Zorman, KD Skladi d.o.o.