Zdravstvo v letu 2013?

Farmacevtska podjetja postajajo vse bolj zaželena naložba tudi med slovenskimi vlagatelji. To lahko vidimo po vedno večjih sredstvih v vzajemnih skladih, ki vlagajo pretežno v farmacijo. Seveda so naložbe v zdravstvo med slovenskimi vlagatelji še vedno v relativno majhnem obsegu, vendar so trendi pozitivni.

Varčevanje v produktih, ki so osredotočeni na zdravstvo, ima za seboj še eno odlično leto. Lahko napišemo tudi, da ima za seboj odlično desetletje. Tečaji večine farmacevtskih podjetij so lani zabeležili najvišje vrednosti v svoji zgodovini. Čar farmacevtskih podjetij je tudi v tem, da so njihovi denarni tokovi relativno bolj stabilni kot v nekaterih preostalih industrijah. Poleg tega je najpomembnejši faktor demografija, trend, ki traja desetletja in ima jasno začrtano pot.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da so največji farmacevti v lanskem letu v povprečju dosegli donosnost v višini dobrih 18 odstotkov, kar je približno sedem odstotnih točk več, kot je zrasel ameriški borzni indeks S&P 500. V lanskem letu smo bili priče vrnitvi farmacevtov, ki so vezani na Evropsko Unijo. Nekateri problemi so se rešili, kar je pozitivno vplivalo na sentiment. Največji dejavnik pri rasti farmacevtskih podjetij pa so bili trgi v razvoju. Omenimo lahko predvsem Kitajsko in Indijo. Če spremljamo poslovanje farmacevtskih podjetij, hitro ugotovimo, da rast na omenjenih trgih presega dvoštevilčno. Prav tako praktično vsa podjetja Indijo in Kitajsko izpostavijo kot bodoči generator rasti. Obeti tako tudi v letošnjem letu ostajajo optimistični, vseeno pa tako visokih donosov kot lani ne gre pričakovati. Za boljše donose bo treba poiskati bolj tvegana podjetja, ki poslujejo na trgih v razvoju.

Primerjava gibanja 10 največjih farmacevtov

Svetovna farmacevtska podjetja trenutno žanjejo sadove pravilnih odločitev, ki so jih sprejela v preteklosti. Panoga ostaja perspektivna, dividendna donosnost relativno visoka, vrednotenja znotraj zgodovinskih povprečij, kar nam obeta stabilno leto 2013. Lahko pričakujemo tudi večjo prevzemno aktivnost znotraj panoge, saj podjetja z visokim stanjem denarja in nezadolženostjo zelo agresivno iščejo prevzemne tarče.

David Zorman, KD Skladi

Vas zanimajo podrobnosti o skladu KD Vitalnost, delniški