Zahod ponovno niza uspehe na Vzhodu

Pred kratkim smo lahko ponovno brali o škandalu glede zdravju potencialno škodljive hrane na Kitajskem. Tokrat je bila v ospredju mlečna formula, ki je ključna pri rasti dojenčkov. Če poznamo podatek, da Kitajcem ogromno pomeni lastno zdravje, čist zrak, in da so glede tega izredno radi dobro osveščeni, lahko hitro sklepamo, kakšne so bile posledice.

še prej moramo poznati dejstvo, da je bila neustrezna mlečna formula lokalnih proizvajalcev. Potrošniki so posledično začeli kupovati mlečno formulo zahodnih podjetij. To potrdijo rezultati francoskega podjetja Danone. Njihova mlečna formula je na letnem nivoju zabeležila rast v višini 17 odstotkov, kar je za trenutne razmere, v katerih se nahaja Danone, odličen rezultat.  Danone je tako v prvem četrtletju letošnjega leta zabeležil rast prodaje v višini 5,6 odstotka. Rast prihodkov v višini 16,6 odstotka pa so zabeležili trgi v razvoju. Odlično jim gre tudi v ZDA in Kanadi, kjer so prihodki zrasli v višini 8,5 odstotka. Negativno rast pa je prispevala EU, prihodki so upadli za 5,1 odstotka. Ti podatki kažejo tudi realno stanje svetovnih ekonomij. Vidimo, da se EU še naprej krči, preostali deli sveta pa se premika naprej. K temu krčenju bo seveda še dodatno prispeval tudi Danone, ki je že napovedal manjšanje delovne sile na stari celini.

Vrnimo se k mlečni formuli podjetja Danone, ki na trgih v razvoju beleži odlične rezultate. Ta produkt je namreč reprezentativni dokaz, kaj se dogaja na teh trgih. Potrošniki tudi zaradi različnih škandalov vedno manj zaupajo lokalnim proizvajalcem in se obračajo po zahodnih blagovnih znamkah. Te so v povprečju precej dražje, vendar hkrati tudi bolj kakovostne. Če dodamo še njihovo znanje trženja, lahko zaključimo, da imajo zahodna podjetja lepo perspektivo na trgih v razvoju. Pri podjetjih, ki so se pravočasno usmerila na trge v razvoju, lahko hitro preberemo, da so njihovi trenutni rezultati na teh trgih odlični.

Trend, ki se je razvil v zadnjih letih, ima izredno lepo prihodnost. Zahodna potrošniška podjetja, ki so se pravočasno preusmerila, bodo še naprej imela lepe rezultate. Ne smemo pa spregledati niti lokalnih podjetij, ki pa so šele v fazi nastajanja. Tudi tu lahko pričakujemo zgodbe o uspehu.
 

David Zorman, KD Skladi

Staranje prebivalstva, višanje kakovosti življenja in predvsem potrošnja na razvijajočih se trgih so trendi, odporni na krizo.
Preberite zgodbo sklada KD Vitalnost …