Vrnitev generikov

Delniški trgi v letos ne poznajo premora. V prvi polovici so prednjačili delniški trgi v ZDA, v drugi polovici leta pa so se jim pridružili tudi evropski delniški trgi. Daleč zadaj še vedno ostajajo trgi v razvoju, bolj znani pod kratico BRIK.

Tokrat bomo pogledali poslovanje svetovnih generičnih podjetij. Največje izmed njih je Teva, sledijo Sandoz, Actavis, Stada, Mylan, Krka in preostali. V priloženem grafikonu vidimo gibanje cen delnic za omenjena podjetja v zadnjih dveh letih. Posamezne uteži so enakovredne, saj želimo zajeti celotno sliko gibanja generikov. Vidimo, da so bili v letu 2011 pod hudim pritiskom, kljub temu da je preostala farmacevtska panoga beležila vedno višje ravni. Zgodba se je konec leta 2011 obrnila in generiki so ponovno začeli pridobivati vrednost. Rast je bila počasna, vendar brez večjih pretresov. V zadnjem obdobju na grafu vidimo opazen skok. Razloge za to najdemo v dveh prevzemih. Prvi se je zgodil na sosednjem Madžarskem, kjer je Egis dokončno pristal v rokah sedanjih večinskih francoskih lastnikov Servier. Drugi prevzem se je zgodil v švici, kjer sta dva sklada tveganega kapitala kupila Acino Holding. To je resda majhno švicarsko podjetje, vendar je bila prevzemna premija vseeno precej visoka. Potem imamo v igri še nemško Stado, ki zaradi prevzemnih špekulacij beleži vedno višje ravni in se približuje svojim rekordnim vrednostim iz leta od 2007 do 2008. Zanimiva postaja tudi Teva, kjer se dogajajo pretresi v upravi. V bazen generikov spada tudi novomeška Krka, za katero se v zadnjem obdobju bolj  zanimajo tuji investitorji. To se pozna tudi na ceni njihov delnic, ki se je v zadnjih dneh ponovno približala najvišjim vrednostim v zadnjih dveh letih.

Vrednotenje generikov in njihovo poslovanje sta šli zadnja leta vsako v svojo smer. Poslovanje se je izboljševalo, vrednotenje pa zniževalo. To je povzročilo zanimanje različnih prevzemnikov in preostalih igralcev, kar je privedlo do višjih cen na borzi. Obeti posameznih podjetij ostajajo optimistični tudi za leto 2014, kar lahko še okrepi njihove borzne vrednosti.

David Zorman, upravitelj, KD Skladi

Sklad KD Vitalnost vam v staranju nudi višjo kakovost življenja – trendi odporni na krizo!