Vmesno poročilo poslovodstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., objavlja naslednje sporočilo: V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) je uprava družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, […]

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) je uprava družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., sestavila vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 1. 1. 2009 do dneva objave vmesnega poročila.

Vmesno poročilo poslovodstva

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe za upravljanje www.kd-skladi.si od 15. 5. 2009 dalje.

KD Skladi, d.o.o.
Uprava