Vlagajte v vzajemne sklade, septembra BREZ VSTOPNIH STROŠKOV

Za brezplačni finančni nasvet smo vam z veseljem na voljo v naših poslovalnicah. Vljudno vabljeni!

 

 

Vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada Generali Krovnega sklada (oziroma do preoblikovanja v podsklad Generali Krovnega sklada k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma so postali vlagatelji podsklada Generali Globalni, delniški, kot delničarji investicijske družbe KO ID, delniška investicijska družba, d.d., ob preoblikovanju v vzajemni sklad in so družbi za upravljanje posredovali vse potrebne podatke, oziroma so pristopili k enemu od pripojenih podskladov llirika Krovnega sklada), in katerih pristopna izjava je pravilno in popolno izpolnjena oziroma ima družba vse podatke, njihova enkratna vplačila pa bodo prispela na transakcijski racun posameznega podsklada v času od 1.9.2023 po 0:01 uri pa do 1.10.2023 do vključno 0:01 ure zjutraj, družba za upravljanje v navedenem obdobju ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in na spletni strani www.generali-investments.si. Navedena ugodnost velja tudi za tista vplačila v varčevalne načrte Moj izbor in varčevalne pakete ter prenose sredstev vlagateljev iz podsklada Generali MM, sklad denarnega trga – EUR, pri katerih bi se sicer zaračunali vstopni stroški. Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopne izjave PV, VP ali OV), ki ostanejo nespremenjeni.

Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član Generali Programa prednosti ZAME oziroma je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en popust, in sicer tisti, ki je zanj ugodnejši.

 

PRIJAVITE SE NA FINANČNI POSVET