Višje plače prihajajo

Seveda ne v Sloveniji. Tam, kjer se je kriza najprej začela in kjer so bili ukrepi najhitrejši in najučinkovitejši. Tam, kjer se je kriza prva končala in kjer so sedaj v ospredju druge težave. Govorimo predvsem o ZDA, zraven pa bi lahko dodali še Veliko Britanijo in Nemčijo.

Kot vemo, se je kriza iz ZDA razširila po celem svetu. Vrstili so se različni proti-krizni ukrepi, ki so bili različno učinkoviti. Seveda so bile posamezne države v drugačni kondiciji že pred krizo. Imajo različne stopnje BDP-ja, izobrazbeno in demografsko strukturo, politični sistem itd. Poleg ukrepov so bili seveda sami temelji ekonomije pogoj za uspešno okrevanje. Če so nekje temelji trdni, so drugje zelo majavi. V drugo skupino žal spada tudi Slovenija, kjer je bila sestava gospodarske rasti zasnovana na panogah, ki v svetu po krizi nimajo najboljših pogojev in ne prosperirajo.
 
V zadnjih tednih so vlagatelji lahko analizirali kar nekaj makroekonomskih podatkov, ki so nakazali, da prihajajo višje plače tudi za v krizi številčno najbolj prizadeti del prebivalstva, delovno aktivno prebivalstvo. V ZDA se namreč povečuje število na novo odprtih delovnih mest glede na število brezposelnih. Največ možnosti za zaposlitev ponuja sektor izobraževanja in zdravstva, sledi poslovni sektor in sektor z dejavnostmi za prosti čas. Daleč najmanj priložnosti pa še naprej ponuja gradbeništvo. Vendar tudi ta kaže znake okrevanja. Večina podatkov tako nakazuje, da prihaja precej boljše obdobje za delovno aktivno prebivalstvo v ZDA. Če pogledamo znotraj Evropske unije, pa vidimo, da se razmere tudi izboljšujejo, vendar precej počasneje.
 
Višja zaposlenost, višje plače prinesejo več razpoložljivega dohodka in posledično več potrošnje. Vse to spremlja tudi boljše razpoloženje prebivalstva in ekonomija se začne vrteti. Zato tudi objava podatka, da ameriško gospodarstvo raste s stopnjo štirih odstotkov na letni ravni v drugem kvartalu letošnjega leta, ne preseneča. Osebna potrošnja se je v omenjenem obdobju zvišala za 2,5 odstotka. Izredno dobri podatki kažejo optimistično sliko tudi za prihodnje obdobje.
 
Več delovnih mest, višje realne plače in več razpoložljivega dohodka so ključ do boljšega razpoloženja v posamezni državi. Lahko rečemo, da se je v ZDA razpoloženje izboljšalo in ostaja na zavidljivi ravni, če pogledamo s slovenske perspektive. V posameznih evropskih državah bo na žalost preteklo še kar nekaj časa, preden bodo razmere podobne tistim v ZDA, Nemčiji itd.

David Zorman, KD Skladi, d. o. o.