Višja dobičkonosnost in višji donosi delničarjem

Vlagatelji so v leto 2024 vstopili z visokimi pričakovanji, saj so se napovedi po tako imenovanem softlandingu, ko centralni bankirji upočasnijo rast cen in ohladijo gospodarstvo brez povzročitve recesije, zdele uresničljive.

 

Vlagatelji so v leto 2024 vstopili z visokimi pričakovanji, saj so se napovedi po tako imenovanem softlandingu, ko centralni bankirji upočasnijo rast cen in ohladijo gospodarstvo brez povzročitve recesije, zdele uresničljive.

Analitiki so v začetku leta ocenjevali, da bodo centralne banke začele postopno zniževati obrestne mere: Fed naj bi temeljno obrestno mero do konca leta spustil za 175 bazičnih točk, ECB naj bi mu sledila s 150 bazičnimi točkami. Delniški trg se je na pričakovane spuste temeljnih obrestnih mer odzval pozitivno, vse dokler niso na trg prišli novi podatki o inflaciji. Ti so razkrili, da se inflacija tako v Ameriki kot tudi v Evropi ne ohlaja dovolj, kar je trge nekoliko zavrlo. Zelenim številkam je sledil manjši popravek. Pri vrednotenjih so zato mnogi analitiki pozornost usmerili stran od makroekonomskih kazalcev in donose začeli iskati v dobičkonosnosti in napovedih posamičnih podjetij. Kapitalski trgi na začetku leta namreč ne pričakujejo le objav družb o preteklih finančnih rezultatih za zadnje četrtletje preteklega leta, temveč tudi napovedi uprav podjetij za tekoče leto in bližnjo prihodnost.

Del tega so tudi objave družb o višini izplačila dividend in odkupu lastnih delnic. Dober primer omenjene prakse se je zgodil pri podjetju Meta, ki je v skupini sedmih visokotehnoloških podjetij, v zadnjem obdobju poimenovanih »magnificent 7«. Uprava podjetja se je namreč prvič odločila za izplačilo dividend v vrednosti 0,5 dolarja in namenila 50 milijard dolarjev za odkup lastnih delnic. Vsesplošni trend izplačevanja dobičkov delničarjem predstavlja odgovorno ravnanje današnjega menedžmenta, kjer so dolgoročno kvalitetno poslovanje, racionalna poraba denarja za rast podjetja in izplačevanje dobičkov delničarjem glavni kazalci donosnosti podjetja. Vlagatelji podjetja Meta so odgovorno ravnanje s kapitalskim dobičkom nagradili, delnica se je namreč zaradi novice v enem dnevu povzpela za kar 21 odstotkov, kar njen letošnji donos zviša na 36 odstotkov.

 

Matej Krajnik, analitik