Varčevati ali investirati?

Mnogi se sprašujejo kaj je bolje, samo varčevati ali tudi investirati oziroma vlagati denar? Odgovor je vsekakor odvisen od vsakega posameznika, njegovih finančnih ciljev in finančnega položaja. Zelo pomembno pa je, da pri osebnem finančnem načrtovanju razumemo in upoštevamo podobnosti in razlike med varčevanjem denarja in investiranjem denarja.

 

Kdaj varčujemo?
Varčevanje je redno dajanje denarja na stran. Zavestno se odločimo, da del svojih prihodkov ne bomo potrošili temveč privarčevali. Tu ne gre le za odrekanje, ampak tudi za nadzor nad osebnimi financami, s pomočjo katerega se izognemo manj potrebnim izdatkom v korist večje finančne varnosti in za nakup stvari, ki so za nas pomembnejše. Najbolj uspešni boste pri tem, če boste svoje izdatke in prihranke načrtovali in redno beležili. Seveda so sredstva, ki so nam na voljo za varčevanje omejena, pomembno pa je, da nam varčevanje preide v navado in da se ga lotimo sistematično. To velja za vse, tako za tiste, ki imajo nizke dohodke, kot tudi za tiste, ki zaslužijo več. Če je le mogoče, poskusite vsak mesec privarčevati vsaj nekaj. Ni samo pomembno koliko varčujete, pomembna sta tudi vztrajnost in stalnost, saj lahko tudi z majhnimi koraki ustvarimo prihranke.

Kljub temu, da z rednim varčevanje povečamo finančno varnost in da je to najbolj enostaven in učinkovit način za doseganje finančnih ciljev, je še vedno veliko takih oseb, ki ne varčujejo redno. Denarja, ki ga ne potrebujemo za tekoče stroške ni smiselno puščati na bančnem računu, bolje je, da ga hranimo ločeno, saj bo tako manjša verjetnost, da ga bomo zapravili. Vsak mora najprej poskrbeti za svojo finančno varnost danes, zato moramo najprej privarčevati denarno rezervo, ki je namenjena naši finančni zaščiti v primeru nepredvidenih večjih izdatkov in nepredvidenih dogodkov. Tak primer bi bil izpad rednega dohodka zaradi izgube službe ali nesreče. Višina denarne rezerve je odvisna od potreb in situacije vsakega posameznika, saj gre za rezervo, ki nam bo v danih okoliščinah omogočala pokrivanje nujnih življenjskih izdatkov.
Varčevanje naj bo pred investiranjem. Denar, ki je namenjen za vašo finančno zaščito in kratkoročne finančne cilje, pa je treba varčevati v hitro dostopnih denarnih naložbah, kot so bančne vloge, kratkoročni depoziti in tudi skladi denarnega trga.

Kdaj investiramo?
Vlaganje oziroma investiranje denarja je proces uporabe denarja za nakup različnih naložb (delnic, obveznih, vzajemnih skladov), ki imajo verjetnost, da bodo sčasoma ustvarile večjo stopnjo donosa kot denar, kot ga privarčujemo na banki.

V kolikor ste denar za finančno zaščito že privarčevali in vam obrestovanje prihrankov na banki ne zadostuje, je smiselno, da del denarja oplemenitite na kapitalskih trgih. Investiranje denarja je en korak naprej od varčevanja in je primerno za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev, kot so pokojnina, štipendija, … za dosego teh lahko izberemo bolj tvegane in po drugi strani tudi časovno gledano bolj donosne delniške naložbe.

Preden se lotimo investiranja je pomembno, da se seznanimo, za kakšno vrsto naložbe se odločamo. Razmisliti je treba tudi o tem, koliko smo pripravljeni tvegati oziroma kakšna nihanja na trgih so za nas sprejemljiva. Nihanja vrednosti vrednostnih papirjev so na kratek rok lahko zalo velika in tega se moramo zavedati že na samem začetku investiranja. Izbrati moramo torej naložbe, ki čim bolj ustrezajo našemu profilu ali tipu vlagatelja.

Za nekoga, ki želi del svojih razpoložljivih sredstev investirati v nakup vrednostnih papirjev, so dobra izbira vzajemni skladi. Gre za eno najbolj uveljavljenih oblik investiranja v razvitem svetu, poleg reguliranosti in nadzorovanosti jih odlikuje tudi enostavnost in likvidnost. Njihova velika prednost je v tem, da so dostopni tudi malim vlagateljem. V primerjavi z neposredno naložbo v delnice nam naložba v vzajemni sklad omogoča večjo razpršenost premoženja. Za vlagatelje, ki še nimajo izkušenj z vlaganjem na kapitalske trge je priporočljivo, da presežna sredstva v vzajemne sklada vlagajo postopoma. S tem, ko se odločimo za redna mesečna vplačila v sklade, izkoristimo pozitivno stran nihanja na kapitalskih trgih, saj enote skladov kupujemo ne glede na to ali tečaji rastejo ali padajo. Z rednimi mesečnimi vplačili, pa tako pridobimo ugodno povprečno nakupno ceno, kar nam dolgoročno omogoča doseganje povprečnega donosa, ki ga prinaša kapitalski trg.

 

 

O avtorju: Dragana Veljić Pecman

Finančna svetovalka