Tsunami iz Zagreba je obšel Ljubljano

Šok zaradi Agrokorja je preoblikoval portfelj hrvaških institucionalnih vlagateljev, to pa v Ljubljani ni bilo opazno.

Pretresa, ki ga minule tedne doživlja borza v Zagrebu, na Ljubljanski borzi nismo čutili. Lahko zapišemo, da gre pravzaprav za manjše presenečenje, saj sta borzi ne zaradi medsebojne lastniške povezanosti (Zagrebška borza je nedavno kupila Ljubljansko) temveč zaradi istih borznih igralcev, v preteklih letih postali razmeroma odvisni druga od druge. Govorimo predvsem o gibanju naložbenih tokov, ki se zrcalijo v spremembah tečajev kotirajočih delnic. Hrvaški vzajemni in pokojninski skladi namreč postajajo zelo pomembni vlagatelji tudi na slovenskem kapitalskem trgu.

Močan padec delnic z Agrokorjem povezanih družb je minule tedne dodobra premešal strukturo naložb hrvaških institucionalnih vlagateljev, kar bi načelno moralo vplivati tudi na njihov portfelj slovenskih delniških naložb. Pa vendar lahko napišemo, da so cene domačih delnic v minulih tednih ostale razmeroma stabilne. Vzrok za to lahko poiščemo v dobrem poslovanju domačih kotirajočih družb, kar potrjujejo v teh dneh objavljena letna poročila za lansko leto. Glede na javno objavljeno dividendno politiko so si vlagatelji tako že oblikovali pričakovanja glede višine letošnjih dividend, ki bodo izplačane v prihodnjih mesecih. Te bodo vsaj primerjalno z obrestnimi merami, ki veljajo za naložbe v depozite zares odlične.

V primeru Zavarovalnice Triglav, ki tudi letos po dividendni donosnosti zavzema vrh borzne kotacije, ta znaša več kot devet odstotkov, medtem ko bodo izplačila drugih družb nekaj nižja. še tradicionalno skromna Krka bo letos, denimo, izplačala skoraj petodstotne dividende. številni vlagatelji se tako sprašujejo, koliko časa lahko še pričakujemo tako visoke dividende. Glede na trenutno stanje gospodarske rasti in tega, kar vemo o prihodnjem poslovanju večine domačih blue chipov, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da letošnje obilno leto ne bo zadnje.

Grega Meden, samostojni upravitelj