Trendi prihodnosti

Pred približno petimi leti smo v tej rubriki KD Skladi začeli pisati članke o zdravstvu, potrošnji in demografskih spremembah. Omenjena sektorja smo izpostavili kot odlično priložnost za vlaganje na daljši rok. Predvsem smo veliko pisali o stanju zdravstva in potrošnika na trgih v razvoju. Med vlagatelji so bila podjetja iz panoge farmacije vedno obravnavana kot manj volatilna in s tem so se povezovali tudi nižji donosi. To se je v zadnjih letih spremenilo, sektor pa ostaja med najdonosnejšimi. Tudi podjetja, ki prodajajo izdelke široke in ozke porabe, so bila manj priljubljena med vlagatelji. Tudi tu je kriza med premešala karte in sektorja sta trenutno med bolj priljubljenimi in donosnimi.

Poznavanje dolgoročnih demografskih trendov nam pomaga izbrati naložbe, v katere bomo nalagali svoja sredstva. Eden izmed najpomembnejših trendov ostaja staranje prebivalstva. Ta ima velik vpliv na posameznikov proračun, posledično na ekonomijo in cene delnic vseh podjetij. Zavedati se je treba, da se bo odstotek starejših od 60 let v naslednjih petnajstih letih v celotni svetovni populaciji povečal za slabe štiri odstotne točke. Tolikšne spremembe starejše populacije nismo bili deležni v zadnjih 60 letih. Prvič v zgodovini sveta bomo tudi priča temu, da je število ljudi, starejših od 60 let, večje kot število ljudi, ki še niso dosegli starosti pet let. Omenjeni podatki bodo imeli ogromen vpliv na svetovno ekonomijo, na stanje obrestnih mer, na rast BDP, na zanimivost posameznih sektorjev. Demografija tako povečuje porabo zdravil, saj se število obiskov pri zdravniku po 65. letu v primerjavi s starostjo do 50 let več kot podvoji. To seveda prinese več receptov. Kakšnih večjih zmanjševanj izdatkov za zdravstvo v deležu BDP ne moremo pričakovati. Ravno nasprotno, zahodni svet bo izdatke zaradi demografije še povečal. Potem pa imamo še več kot dve milijardi in pol prebivalcev v Indiji in na Kitajskem. Izdatki za zdravstvo v deležu BDP znašajo v Indiji okoli štiri odstotke, na Kitajskem pa okoli pet odstotkov. BPD v omenjenih državah raste nadpovprečno. Absolutna številka obeh BDP skupaj znaša približno 12 bilijonov dolarjev in rast izdatkov za eno odstotno točko predstavlja povečanje izdatkov kar za 12 milijard dolarjev. Pričakovanja so, da se bo delež izdatkov v BDP približeval zahodnemu svetu, obenem pa bo rasel tudi BDP. To pogačo pa si bodo razdelila domača in tuja podjetja, ki poslujejo v sektorju zdravstva. Kot smo tudi že pisali, lahko pričakujemo, da bodo večji del pobrala tuja podjetja, saj imajo v svojih zaposlenih generiranega veliko več znanja in zato tudi boljše produkte kot domača podjetja.

 

Zdravstvo ostaja perspektivna panoga tudi v prihodnjem obdobju, vendar bo pravilna izbira podjetij še pomembnejša kot v zadnjih petih letih.

David Zorman, upravitelj


Izkoristite demografske trende prihodnosti in spoznajte sklad KD Vitalnost