Transformacija ameriškega zdravstvenega sistema

Letos mineva peto leto od reforme ameriškega zdravstvenega sistema, ki ga je Obama poimenoval zdravstvo za vse (t. i. Healthcareaffordable act). Po porodnih težavah, ko so del reforme presojali celo ustavni sodniki, je ta v zadnjih letih zaživela v celotni podobi. Implikacije na posameznike ter celotno panogo pa so bile velike. Delniški tečaji so čez leta reagirali pozitivno, kar je bilo pričakovati, saj več zavarovancev prinese večje prihodke ponudnikom in višje stroške, v tem primeru države.

Glavna točka programa je bila, da morajo biti vsi prebivalci zavarovani. V praksi je to videti tako, da se je delež populacije, ki ni zavarovan, do konca lanskega leta znižal na približno deset odstotkov. še na koncu leta 2013 je ta številka znašala skoraj 15 odstotkov. Reforma je tako omogočila zdravstveno zavarovanje za približno 15 milijonov ljudi, ki so bili prej nezavarovani. Skupna številka še vedno nezavarovanih trenutno znaša okoli 30 milijonov prebivalcev, ljudje pa so večinoma zavarovani privatno preko delodajalca – takih je približno 66 odstotkov, preostali imajo državno zavarovanje. Reforma je omogočila, da so mladi lahko dalj časa zavarovani preko staršev, prav tako so posamezniki z najnižjimi prihodki upravičeni do državne pomoči.

Reforma je najbolj preoblikovala zdravstvene zavarovalnice. V Združenih državah Amerike se posameznik lahko zavaruje sam pri različnih ponudnikih zdravstvenih zavarovanj. Reforma je na ponudnike vplivala tako, da se je panoga konsolidirala. Ostalo je še pet velezavarovalnic, ki so vse približno enako velike (z izjemo Health Neta). Po napovedi prevzema Humane s strani Aetne in Cigne s strani zavarovalnice Anthem pa bi ostale samo tri zavarovalnice. Konsolidacija se dogaja tudi na področju ponudnikov zdravstvenih storitev. Letos smo na poti do rekordnega leta pri prevzemih bolnišnic, teh je bilo do avgusta že 72. Vse to je posledica zakona, ki vsako leto želi nižje cene in boljše storitve, kar pomeni, da morajo podjetja nižati stroške. To lahko naredijo samo z večjim obsegom poslovanja. Na drugi strani pa to lahko privede do delno monopolnega položaja, zato so največji zavarovalničarji že povabljeni na zaslišanje pred komisijo v Senatu, ki pokriva omenjeno panogo. 

Vidimo, da je Obamov zakon prinesel pozitivne premike v zdravstveni panogi. Ponudniki zdravstvenih zavarovanj so zadnja leta pridobivali nove stranke, poslovanje je raslo, posledično tudi cene njihovih delnic. Kot se zdi, smo v zadnji fazi cikla, ko se dogajajo konsolidacije, poslovanje v naslednjem ciklu pa bo precej bolj zahtevnejše kot v zadnjih nekaj letih.

David Zorman, upravitelj