Šumenje na trgu

Počitniški poletni meseci na finančnih trgih sedaj že tradicionalno niso nič kaj umirjeni. V zadnjih osmih letih bi lahko rekli, da je to najrazburljivejši del leta, saj se nihanje tečajev poveča. Razlogov za omenjeno je več. Predvsem zaradi dopustov, ko veliko zaposlenih nabira energijo v kakšnih letoviščih in zato ne nalaga »investicijskega« denarja. Na drugi strani ima zato »vroč špekulativen« denar več svobode in s tem lahko izkoristi praktično vsako novico za spremembo tečajev.

Spet drugi razlogi so povezani s političnimi odločitvami, ki kot po zakonu prihajajo v začetku jeseni. Negotovost glede konkretnosti prinaša nekaj nervoze na trge. Novost v letošnjem letu pa je močno povečanje geopolitične negotovosti v vse večjem delu sveta. Vprašanja glede ukrajinskega spora in vojna na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko grožnjo svetovni trgovini. Njeno znižanje bi pomenilo tudi upad globalne gospodarske rasti in s tem vrnitev zahodnih držav v recesijo.
Nova recesija v Evropi bi pomenila tudi vrnitev vprašanja o vzdržnosti odplačevanja dolga perifernih evropskih držav in odprla široka vrata deflaciji. Nekaj te zaskrbljenosti je bilo čutiti tudi na zadnji novinarski konferenci Evropske centralne banke, kjer se je zdelo, da jim zmanjkuje besednih argumentov za usmerjanje trga.

Tako menim, da Mario Draghi že z nestrpnostjo čaka, da bo lahko začel povečevati bilanco centralne banke v obliki poceni posojil in s kupovanjem hipotekarnih obveznic. Zdi se tudi, da je aktivacija »ameriškega« kvalitativnega popuščanja oddaljena samo še nekaj kvartalov slabih makroekonomskih  podatkov.

Da pa stvari le niso tako slabe, lahko vidimo pri reševanju portugalske banke Espirito Santo. Tukaj lahko prvič spremljamo zametke evropske bančne unije. Ob objavi  velike izgube je bil problem banke v hipu rešen. Nacionalna centralna banka je v sodelovanju z Evropsko komisijo banko razdelila na dobro in slabo. Dobro je dokapitaliziral sklad ESM ter nanjo prenesel depozite in »senior« obveznice. Za slabo pa bodo izgubo pokrili lastniki delnic in podrejenih obveznic. Sklad ESM bo po sanaciji banko tudi lahko prosto prodal na trgu. S tem so se tudi izognili davkoplačevalskemu bremenu in pritisku lepljivih prstov lokalnih politikov.

Lahko pa do objave rezultatov (v sredini oktobra) težko pričakovanih obremenitvenih testov in analize kvalitete bilance bank pričakujemo še kakšno banko, ki bo sledila Espiritu Santu. To pa bo odpiralo zanimive nakupne priložnosti za investiranje v obveznice. Na drugi strani lahko pri delnicah pričakujemo veliko nihanja, saj bodo banke dobile preliminarne rezultate že sredi septembra in jih bodo nato usklajevale z izvajalci.

Bodo pa na trg prihajale različne pravilne oziroma napačne informacije, s tem pa se bo šumenje do objave rezultatov samo še povečalo. Potem pa je čas za novo realnost in glavno ulico. Samo za Slovenijo je planiranih od ena do dve milijardi evrov poceni posojil, za celotno EU pa okoli 750 milijard evrov.

Primož Cencelj, CFA, KD Skladi, d.o.o.