Strnjena izjava uprave in nadzornega sveta o tveganjih družbe KD Skladi

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, skupaj z nadzornim svetom družbe KD Skladi, d. o. o., podaja strnjeno izjavo o upravljanju tveganj.

Strnjeno izjavo upravljalnega organa si lahko ogledate tule.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava