Strankam AS podarjamo 20 EUR

Stroškovno najbolj ugoden način varčevanja v skladih

KD Skladi smo iz 14 dobrih zgodb (skladov) oblikovali 3 nove zbirke zgodb. Zbirka zgodb je paket skladov z varčevalnim načrtom. Vsak načrt je ustvarjen za svoj namen:

• za dodatek k pokojnini,
• da omogočite otroku lažji skok v samostojno življenje,
• da se podate na pot uresničevanja svojih sanj.

Prednosti postopnega varčevanja:
• varčevanje v skladih (delnicah in obveznicah) zgodovinsko gledano na dolgi rok prinaša višjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti);
• sprotno plemenitenje sredstev, ki jih obročno vplačujete;
• manjše tveganje vstopa na trg vrednostnih papirjev v napačnem trenutku;
• z rednimi mesečnimi vplačili izkoristite metodo povprečnega stroška.

Prednosti paketov skladov:
• zelo ugoden način varčevanja v skladih;
• brez pologa ter brez vstopnih in izstopnih stroškov*;
• varčevanje že z majhnimi zneski: že od 1 € na dan= 30 € mesečno;
• privarčevani znesek lahko kadarkoli v celoti dvignete;
• vplačevanje z direktno bremenitvijo – mesečni obrok se avtomatsko izvede z vašega računa.

Ekskluzivna ugodnost zvestim strankam AS!
Ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. junija 2014 KD Skladi po enem letu varčevanja podarimo dodatno vplačilo v višini 20 evrov.

Dodatno darilo: simpatična majica KD Skladi

Več o paketih skladov …

Vabljeni v poslovalnice KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice) …

* Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa preko direktne
obremenitve SEPA. Izstopni stroški se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %. Pakete skladov je mogoče
skleniti na sedežu družbe KD Skladi, prek spletne poslovalnice KD Skladi.net ali v poslovalnicah KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice d. d.), ki
so navedene na spletni strani www.kd-skladi.si.
** Vlagatelji, ki so stranke (zavarovanci) Adriatic Slovenice d. d. in ki bodo prejeli bon za 20 EUR ter bodo do 30. 6. 2014 sklenili enega izmed paketov
skladov v poslovalnici Finančne točke (Adriatic Slovenica d. d.) in vanj do najkasneje 31. 8. 2015 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali,
bodo prejeli dodatno vplačilo v paket skladov v višini 20 EUR. Znesek bo nakazan najkasneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12.
obrok. Vsak vlagatelj je upravičen le do enega dodatnega oziroma 13. obroka ali vplačila, četudi sklene več paketov skladov. Akcije se izključujejo. Vplačilo na
investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo zneska v gotovini.