Strah pred izgubo vrednosti premoženja

Strah pred naložbami v vzajemne sklade je povsem naraven, saj se vlagatelji zavedajo, da ni nobenega zagotovila, da bodo njihove naložbe uspešne. Čustva lahko imajo pomemben vpliv na odločitve vlagateljev pri naložbah v vzajemne sklade. Vlagatelji lahko obvladujejo svoja čustva z zavedanjem, da so čustvene reakcije normalne in da ne smejo biti edina osnova za odločitev o naložbah. Poleg tega je pomembno, da se vlagatelji zavedajo, da so naložbe v vzajemne sklade dolgoročne in da kratkoročna nihanja ne bodo imele velikega vpliva na dolgoročni donos naložb.

 

 

Pogosto se dogaja, da vlagatelji sprejemajo odločitve na podlagi čustev, kot so strah, pohlep, panika ali zadovoljstvo. Čustvena odločitev lahko vpliva na sprejemanje napačne odločitve, ki lahko vodi v izgubo premoženja. Zato je pomembno, da znajo vlagatelji obvladovati svoja čustva.

Vlagatelji morajo razumeti, kako delujejo vzajemni skladi, poznati morajo različne vrste vzajemnih skladov, kakšno je tveganje naložb v vzajemne sklade ter kakšni so dolgoročni in kratkoročni cilji naložb. Preden začnejo vlagati v vzajemne sklade, morajo določiti jasne cilje, le ti pa se morajo ujemati z njihovim profilom tveganja in življenjskimi cilji.

Vlagatelji lahko zmanjšajo svojo občutljivost na kratkoročna nihanja vrednosti naložb tako, da se osredotočijo na dolgoročne cilje. Kratkoročna nihanja vrednosti naložb so običajna in ne smejo biti razlog za paniko. Vlagatelji morajo predvsem imeti potrpljenje in vztrajnost. Pomembno je, da upoštevajo svoj časovni okvir in cilje. Vlagatelji, ki so bližje upokojitvi ali imajo kratkoročne cilje, morda niso primerni za visoko tvegane naložbe, saj imajo manj časa za okrevanje v primeru izgube premoženja.

Tveganje lahko občutno zmanjšajo tudi z razpršenostjo portfelja. To pomeni, da  vlagatelji vlagajo v več različnih naložb, kar zmanjšuje tveganje izgube v primeru slabe uspešnosti posameznih naložb.

Vlagatelji morajo sprejemati odločitve o naložbah na podlagi informacij, ne pa na podlagi čustev. Z zbiranjem ustreznih informacij, analiziranju različnih možnosti in premislekom o tveganjih in koristih lahko sprejemajo bolj racionalne odločitve.

Kaj narediti, ko trgi močneje zanihajo?

Zelo pomembno je, da vlagatelji ostanejo mirni in racionalni. Ko se vrednosti naložb znižajo, je naravno, da vlagatelji doživljajo strah in negotovost, vendar morajo ostati zbrani in nadzorovati svoja čustva. Namesto da panično odreagirajo in prodajo svoje naložbe, lahko vlagatelji razmislijo o nakupu dodatnih naložb, če menijo, da so vrednosti padle pod realno vrednost. Prav tako je pomembno, da vlagatelji ne pretiravajo z nakupom naložb, ko so vrednosti visoke, saj se lahko to kasneje izkaže kot slaba odločitev. Skupaj z obvladovanjem čustev lahko vlagatelji ustvarijo uspešno strategijo naložb v vzajemne sklade in dosežejo svoje dolgoročne cilje.

Kako vplivajo nihanja na vrednost premoženja v vzajemnih skladih?

Vrednost premoženja v vzajemnih skladih je odvisna od vrednosti naložb, ki jih ima sklad v svojem portfelju. Ko se vrednost teh naložb spreminja, se spreminja tudi vrednost premoženja v skladu. To lahko povzroči nihanje vrednosti enot premoženja, ki jih ima vlagatelj v skladu.

Če se vrednost naložb v skladu poveča, se poveča tudi vrednost premoženja v skladu. Nasprotno pa lahko padec vrednosti naložb v skladu privede do zmanjšanja vrednosti premoženja v skladu.

Pomembno je razumeti, da so nihanja vrednosti naložb normalna in pričakovana, saj so finančni trgi občutljivi na različne dejavnike, kot so gospodarska rast, inflacija, obrestne mere, politični dogodki itd. Vendar pa imajo vzajemni skladi razpršene naložbe, kar zmanjša tveganje in pomaga izravnati kratkoročna nihanja vrednosti premoženja.

Pri varčevanju v vzajemnih skladih je pomembno, da se vlagatelji zavedajo, da so naložbe v vzajemne sklade dolgoročne naložbe in da lahko kratkoročna nihanja vrednosti vplivajo na njihovo vrednost premoženja. Zato je ključno, da vlagatelji v takšnih trenutkih ne odreagirajo panično in prodajajo svojih naložb. Namesto tega naj se osredotočijo na dolgoročne cilje in izbrano strategijo portfelja ter sprejemajo odločitve o nakupu ali prodaji naložb na podlagi dolgoročnih kazalcev uspešnosti.

 

 

O avtorju: Lidija Selič

Strokovna finančna svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju borznega posredovanja in svetovanja. Od leta 2017 je zaposlena v družbi Generali Investments (prej KD Skladi). Dobre odnose z vlagatelji gradi na medsebojnem zaupanju, ki je ključnega pomena za uspešno sodelovanje in izbiro ustrezne strategije, ki bo vlagatelja vodila do zastavljenega cilja.