Sprememba številk transakcijskih računov vseh podskladov Generali Krovnega sklada in varčevalnih načrtov

Spoštovani vlagatelji, obveščamo vas o spremembah številk transakcijskih računov vseh varčevalnih načrtov in podskladov Generali Krovnega sklada, ki bodo nastopile s 1. 1. 2021. Do spremembe prihaja zaradi združitve Abanke d. d., pri kateri ima družba Generali Investments odprte vse transakcijske račune za vse varčevalne načrte in podsklade Generali Krovnega sklada, z Novo KBM d. d. S 1. januarjem 2021 bodo vsi komitenti Abanke dobili nov transakcijski račun pri Novi KBM.

 

Kaj to pomeni za vlagatelje v Generali Krovni sklad? Kako opravim vplačilo?

1. Nisem komitent Abanke, mesečno varčujem v Generali Krovnem skladu preko SEPA bremenitve:

Ker se računi podskladov in varčevalnih računov spreminjajo v družbi Generali Investments, vam ni treba storiti ničesar. O tem bomo mi obvestili vašo banko ob SEPA bremenitvi.

2. Nisem komitent Abanke, varčujem v Generali Krovnem skladu z enkratnimi vplačili:

o v plačilni nalog morate vnesti novo transakcijo številko podsklada oziroma varčevalnega načrta v katerega želite nakazati sredstva. Preverite vaše morebitne bližnjice oziroma hitre povezave za plačila v spletni ali mobilni banki in po 1. januarju 2021 zamenjajte številko transakcijskega računa Abanke z novim računom Nove KBM (sklic se ne spreminja in ostane enak kot do sedaj in ga ne spreminjate), skladno s spodnjim seznamom ter BIC kodo,
o nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 24 ali nam pišite na naslov nasvet@generali-investments.si, da želite vzorce UPN nalogov in vam jih bomo poslali,
o če ste uporabnik spletne poslovalnice odprite Podatke za vplačilo PREGLEDI / Plačilna navodila, kliknite na sliko poleg imena sklada, da se odprejo podatki za UPN plačilni nalog, ki vsebujejo QR kodo,
o če imate aplikacijo na telefonu, imate podatke za vplačilo s QR kodo v zavihku domov pod podatki o stanju sredstev.

3. Sem komitent Abanke in vlagatelj v Generali Krovni sklad, varčujem v Generali Krovnem skladu z enkratnimi vplačili

Za vas velja vse enako kot v drugi točki. Poleg navedenega pa moramo v naših evidencah popraviti vaše osebne podatke – številko vašega transakcijskega računa, kar lahko naredimo samo z vašo prijavo spremembe, na naslednji način:
o če imate kvalificirano digitalno potrdilo (NLB Klik, Sigenca …) in ste uporabnik naše spletne poslovalnice, lahko sami izpolnite obrazec prijava spremembe. Obrazcu je treba priložiti kopijo ali sken bančne kartice, iz katere je razvidna številka bančnega računa, ki ga boste navedli na obrazcu,
o nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 24 in se bomo dogovorili za način ureditve,
o pokličete svetovalca v eni izmed naših poslovalnic in se z njim dogovorite za ureditev.

4. Sem komitent Abanke in vlagatelj v Generali Krovni sklad, mesečno varčujem v Generali Krovnem skladu preko SEPA bremenitve

Za vas velja, da moramo v naših evidencah popraviti vaše osebne podatke – številko transakcijskega računa.
o če imate kvalificirano digitalno potrdilo (NLB Klik Sigenca, …) in ste uporabnik naše spletne poslovalnice, lahko sami izpolnite obrazec prijava spremembe. Obrazcu je potrebno priložiti kopijo ali sken bančne kartice, iz katere je razvidna številka bančnega računa, ki ga boste navedli na obrazcu,
o nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 24 in se bomo dogovorili za način ureditve,
o pokličete svetovalca v eni izmed naših poslovalnic in se z njim dogovorite za ureditev.

 

Poleg navedenega morate ponovno podpisati obrazec SEPA, katerega lahko:
o če imate kvalificirano digitalno potrdilo (NLB Klik, Sigenca …) in ste uporabnik naše spletne poslovalnice, lahko sami izpolnite obrazec za SEPA bremenitev. Obrazcu je potrebno priložiti kopijo ali sken bančne kartice, iz katere je razvidna številka bančnega računa, ki ga boste navedli na obrazcu,
o nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 24 in se bomo dogovorili za način ureditve,
o pokličete svetovalca v eni izmed naših poslovalnic in se z njim dogovorite za ureditev.

 

Številke transakcijskih računov podskaldov Generali Krovnega sklada in varčevalnih načrtov.

 

Vse dobro v 2021!

Generali Investments d.o.o.