Spoznajte nevidnega sovražnika vaših prihrankov

Slovenci smo disciplinirani, a konzervativni varčevalci. Skupna vsota naših prihrankov iz leta v leto narašča.

A žal prihrankov ne investiramo, saj jih imamo večino na bankah. Hramba večine prihrankov, ki so vezana v depozitih, pa seveda ni optimalna odločitev, saj se že nekaj časa soočamo z vse nižjimi obrestnimi merami v depozitih. Poleg tega so prihranki, ki ležijo na banki, podvrženi vplivu inflacije, kar pomeni, da se njihova kupna vrednost denarja manjša (kar pomeni, da lahko letos za enako količino denarja kupite manj istih dobrin kot bi jih lani) . Na drugi strani pa kapitalski trg raste in kljubuje vsem svetovnim razmeram in ima kljub bolj dinamičnemu gibanju, dolgoročno gledano, pozitiven naklon krivulje.

Naj vaši prihranki ne ležijo na bančnem računu, kjer izgubljajo vrednost

Sredstva, ki jih vložimo v vzajemni sklad, so seveda podvržena volatilnosti. To pomeni, da njihova vrednost niha glede na dogajanje v svetu. A kljub tej dinamičnosti, na dolgi rok ustvarjajo donose. Če pogledamo obdobje zadnjih 15 let, vidimo, da naši prihranki v vzajemnih skladih rastejo kljub številnim svetovnim krizam, spremembam in pretresom.

Torej ključ za uspešno plemenitenje sredstev je, da nekaj prihrankov vložimo v investicijske produkte in tako presežemo inflacijo. Pomembno je, da s pomočjo finančnega svetovalca zastavimo dober varčevalni načrt in pri njem vztrajamo. Naj vas kratkoročna nihanja ne vržejo iz tira, zgodovina vzajemnih skladov nas uči, da bomo na dolgi rok ustvarjali donose.

 

Oglejte si izsek iz našega webinarja in odkrijte razliko med varčevanjem v depozitih in investiranjem v skladih