Sporočilo o objavi povzetka nerevidiranega polletnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2010