Sporočilo o objavi povzetka nerevidiranega polletnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za leto 2010