Splača se začeti zgodaj

Pri postopnem varčevanju velja rek, da je bil najboljši čas za začetek varčevanja že leta nazaj, drugi najboljši čas pa je danes. S postopnim mesečnim varčevanjem v varčevalne načrte ali v okviru krovnega sklada boste svoje finančne cilje dosegli hitreje, preprosteje, obenem pa boste prihranili tudi pri vstopnih stroških.

 

Večina ljudi se mora za doseganje večjih materialnih ciljev v življenju odrekati tekoči porabi. Nakup avtomobila, stanovanja ali vikenda, šolanje otrok, … vse to zahteva varčevanje, pogosto tudi najem posojila.

Pričakovanje, da trenutni pokojninski sistem dolgoročno ne zagotavlja finančno varne starosti, nas ravno tako sili v dodatno varčevanje, ki bo zagotavljalo dodatna sredstva za črpanje dodatne rente ob upokojitvi.

Ciljev imamo veliko, sredstva za dosego teh ciljev pa so žal omejena. Da bi bilo odrekanja v aktivni dobi čim manj, je treba izbrati takšen varčevalni produkt, ki bo prinašal dovolj visoko donosnost in hkrati primerno stopnjo tveganja, da nas ne bo »bolela glava«.

Postopna varčevanja v okviru varčevalnega načrta gotovo predstavljajo zanimivo rešitev za opisano težavo.

S postopnim varčevanjem do dodatne pokojnine

Postopno mesečno varčevanje v okviru varčevalnega načrta predstavlja eno izmed najboljših možnosti varčevanja za dodatno pokojnino.
Na žalost je pogosto zmotno mnenje, da si postopnega mesečnega varčevanja ne moremo privoščiti oziroma je mnenje večine, da z majhnimi zneski ne bomo dosegli želenega učinka.

Ob dovolj dolgi dobi varčevanja in ustrezni disciplini, lahko že z majhnimi mesečnimi zneski dosežemo rezultate, ki so na prvi pogled nemogoči. Vendar, če pogledamo zgodovinsko nazaj, je včasih na prvi pogled nemogoče tudi dosegljivo.

Varčevanje v okviru varčevalnega načrta

Varčevalni načrt je zlasti ugoden za vlagatelje, ki želijo postopno vplačevati določen znesek in nameravajo varčevati v dolgem obdobju ter so pri varčevanju na tak način tudi disciplinirani.

Varčevanje na mesečni ravni lahko začnemo že s 30 EUR mesečno. Varčevanje v varčevalnem načrtu je zelo fleksibilna oblika varčevanja, saj lahko višino mesečnega zneska varčevanja prilagajamo navzgor ali navzdol, kadarkoli. V primeru nepredvidenega dogodka ali situacije, lahko višino mesečnega zneska varčevanja začasno zamrznemo in nadaljujemo spet takrat, ko nam finančno stanje spet dopušča varčevati. V skrajnih primerih lahko v vsakem trenutku privarčevana sredstva tudi izplačamo – delno ali v celoti, čeprav je to s strani finančnih svetovalcev najmanj priporočljivo.

Za več informacij o varčevanju v vzajemnih skladih na mesečni ravni ali z enkratnimi vplačili pa se po nasvet lahko obrnete na svojega finančnega svetovalca. Ta vam bo pomagal pri vaši odločitvi in vam glede razmer na trgih tudi ustrezno svetoval.

Pa srečno.

O avtorju: Dragana Veljić Pecman

Finančna svetovalka