Šok, ko bodo banke izdale račun za denar

V Evropi imamo na eni strani poplavo iskalcev miru in boljšega življenja, na drugi strani pa ECB, ki je prejšnji četrtek napovedala dodatno sproščanje monetarne politike, kar v osnovi pomeni nižje obrestne mere. Zdi se, da bodo tudi slovenske banke prisiljene zaračunavati obresti za denar na bančnem računu.

Pri iskanju vzrokov za nastanek take absurdne situacije lahko vzamemo za izhodišče mesečno komunikacijo ECB, ki že vsaj sedem let opozarja na nujnost strukturnih reform. Da splošna evropska politika pri tem tišči glavo v pesek, kažejo prevelika brezposelnost v veliki večini evropskih držav, prepočasna gospodarska rast in globalna nekonkurenčnost mnogih evropskih podjetij, prezadolženost držav ter težave v zdravstvenih in pokojninskih blagajnah.

Evropska centralna banka z ukrepi monetizacije državnega dolga in divjega spodbujanja trošenja dela tako rekoč vse, da bi ohranila visok standard v Evropski uniji. A vprašanje časa je, koliko časa lahko tiskanje denarja ohranja bolno Evropo pri življenju. Problem nerodovitnosti evropskih žena lahko nekoliko zapolni prej selitev narodov, ki smo ji priča, zato ne preseneča mehkost evropske politike.

A s parcialno rešitvijo enega vprašanja se odpira drugo. Že omenjena slaba delovnopravna zakonodaja, ki povečuje evropsko brezposelnost, ni nič kaj spodbudna za učinkovito integracijo priseljencev na evropski trg dela. To pa ustvarja optimalno okolje za konflikte in radikalizacijo volilnega telesa, ki bi posledično začelo hromiti trgovino med državami članicami in načelo visok življenjski standard.

še najbolj se v tem času smeji državnim zakladnicam, ki brez težav financirajo proračun, in vsem, ki investirajo v bolj tvegane naložbe. Tisti, ki tičijo v depozitih pri bankah, pa bodo doživeli pravi šok, ko jim bo banka izdala račun za denar. Zato bi bilo smiselno poiskati alternative, še preden bi si lahko kdo odsvojil nogavico, polno denarja, skrito pod žimnico.

Primož Cencelj, CFA