So dividendni šampioni res precenjeni?

Globalna podjetja, kamor spada tudi skupina dividendnih šampionov, so leta 2012 in januarja letos zabeležila lepe stopnje rasti, okoli 15 odstotkov, nekatera tudi več. Posledično se pojavljajo trditve, da je trg pregret in da so delnice teh podjetij predrage.

Tudi tokrat se kot največji problem izkaže dejstvo, da vlagatelj gleda v drevo in ne vidi gozda. Poplava dnevnih informacij in bolj ali manj dolgoročno nepomembnih podatkov o svetovnem gospodarstvu in poslovanju teh podjetij zamegljuje dejansko sliko. Zato je treba narediti korak nazaj in pogledati zgodovinske podatke ter jih primerjati s trenutno sliko borz.

Delež dobička izplačan za dividende

Vir: Blackrock; Ned Davis Research; Empirical Research partners.

Zgornji grafikon kaže, da je delež dobička, ki ga podjetja v ZDA namenijo izplačilu dividend, najnižji v zadnjih 30 letih in za ameriški delniški trg dosega zgolj 28 odstotkov.

Spodnji grafikon pokaže, da so delnice s stabilnimi in rastočimi dividendami v zadnjih štiridesetih letih v času t. i. debelih krav in rasti na trgih prinesle višji donos kot delnice brez dividend. V času t. i. suhih krav, ko so trgi padali, pa je ta razlika še bolj očitna, saj je bil padec delnic z dividendami polovico manjši od padca delnic brez dividend.

Vir: Blackrock; Ned Davis Research; Empirical Research partners.

Za končno presojo precenjenosti potrebujemo še podatek o trenutnih dividendnih donosih. Glavni ameriški delniški indeks S&P trenutno znaša 2,6 odstotka. To je najvišji donos po letu 1994. Drži, da je bil dividendni donos v začetku 80-ih let skoraj še enkrat večji (okoli pet odstotkov). A ne smemo pozabiti, da je delež dobička, izplačan za dividende, takrat znašal okoli 50 odstotkov (danes 28 odstotkov). Zaradi visoke inflacije, ki je v začetku 80-ih znašala deset in več odstotkov, pa je bil donos realno še vedno negativen. Danes se letna inflacija v ZDA giblje okoli dveh odstotkov. 

Na podlagi napisanega lahko naredimo dva zaključka. Vprašanje o precenjenosti dividendnih šampionov je brezpredmetno, ker kot skupina na daljše obdobje prinašajo večji donos ne glede na to, kje v gospodarskem ciklu se nahajamo. Zato ostaja le vprašanje, ali delnice kupiti ali ne. Glede na deleže dobička, ki se izplača za dividende, in trenutno gospodarsko okolje lahko zaključimo, da so globalni dividendni šampioni v tem trenutku še kako privlačna naložba in da je morebiten popravek na delniških trgih smiselno izkoristiti za dodatne nakupe.

Aleš Lokar, upravitelj, KD Skladi

Kaj nam ponuja sklad KD Dividendni, delniški