Sklic 15. skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o., 15. skupščino družbe KD ID, delniška ID, d.d., ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2011, ob 12. uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana. Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom […]

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,


15. skupščino družbe KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2011, ob 12. uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2010, poročilom nadzornega sveta in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si.

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik dne 10. 3. 2011, na spletnih straneh www.kd-skladi.si in  http://seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Sklic za 15. skupščino
Gradivo za 15. skupščino
Letno poročilo za leto 2010
Prijava in pooblastilo