Sklic 14. skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o., 14. skupščino KD ID, delniška ID, d.d., ki bo v torek, 22. 2. 2011, ob 10. uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana. Gradivo za skupščino, vključno s prospektom z vključenimi pravili […]

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,

14. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v torek, 22. 2. 2011, ob 10. uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s prospektom z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si.

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik dne 21. 1. 2011, na spletnih straneh www.kd-skladi.si in  http://seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava