Sklic 13. skupščine KD ID, delniška ID, d. d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o., 13. skupščino KD ID, delniška ID, d.d., ki bo v torek, 14. 12. 2010, ob 10. uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana. Gradivo […]

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,

13. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v torek, 14. 12. 2010, ob 10. uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s prospektom z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si .

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik dne 9. 11. 2010 in na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si od 9. 11. 2010 do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava