Sklic 12. skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o., 12. skupščino družbe KD ID, delniška ID, d.d., ki bo v petek, 7. maja 2010, ob 9.00 uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana. […]

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,

12. skupščino družbe KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v petek, 7. maja 2010, ob 9.00 uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2009, poročilom nadzornega sveta in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si.

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik dne 31. 3. 2010 in na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si od 31. 3. 2010 do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava