Sklepi 15. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Sklepi 15. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Sklepi 15. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d.