Selitev denarja

Denar, kri finančnega sistema, nikoli ne počiva. Seli se med različnimi naložbenimi možnostmi. Pretakanje včasih povzroča balone, včasih globoke padce. Večinoma pa nihanje izravnava in odpravlja neučinkovitosti v sistemu. Seveda posledično vpliva na cene instrumentov.

V zadnjem obdobju se na kapitalskih trgih po svetu dogajata dva večja premika denarja. Prvi, ki se je, kot kaže, v večji meri že izvedel, je bil odliv denarja iz ameriškega obvezniškega trga. V zadnjem obdobju se je iz skladov, ki vlagajo v ameriške obvezniške sklade, odlilo več kot šestdeset milijard dolarjev. Hkrati so z odlivanjem denarja padale tudi cene obveznic. Drugi večji premiki denarja se dogajajo na delniškem področju. Investitorji, kot je prikazano v priloženem grafikonu, kupujejo predvsem delnice na razvitih trgih. Tu seveda prednjačijo ameriške delnice. Nekaj denarja se preliva s trgov v razvoju, preostalo pa prihaja iz drugih oblik premoženja. To seveda vidimo tudi v donosih letošnjega leta. Ameriški borzni indeks S&P 500 tako beleži skoraj 19-odstotni donos v letošnjem letu. Razlogov za selitev je seveda več. Delnice podjetij s trgov v razvoju so v zadnjem obdobju manj zanimiva oblika premoženja, predvsem zaradi makroekonomskih podatkov iz Kitajske, Indije, Brazilije in Rusije. Vsem omenjenim državam se gospodarska rast namreč upočasnjuje, prav tako tudi nekatere preostale novice niso prav optimistične. Na drugi strani pa imamo ZDA, kjer BDP stabilno raste, brezposelnost se znižuje, podjetja presegajo napovedi rasti prihodkov, dobička itd. Kot trenutno kaže, bodo prevladujoče teme v drugi polovici leta še vedno Fed, obveznice in Kitajska.

V priloženem grafikonu vidimo, da se spremembe dogajajo hitro. Vidimo tudi, da je bil nivo prilivov na razvite trge izredno nizek, nivo prilivov na trge v razvoju pa relativno visok. Kot trenutno kaže, se bo omenjena zgodba, ki jo graf prikazuje, še nadaljevala.

David Zorman, KD Skladi d.o.o.