Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2010

Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2010

Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2010