Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2009

Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2009

Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2009