Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2008

Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2008

Revidirano letno poročilo KD ID, delniške ID, d. d., za leto 2008