Rekordni rezultati

Investitorji v delniške in tudi obvezniške naložbe se z letošnjim letom v splošnem ne morejo pritoževati. Delniški trgi v povprečju beležijo lepe donose, seveda pa, tako kot vedno, brez negativnih zgodb ne gre.

Tokrat si bomo pogledali, kakšni so razlogi, da ameriške borze beležijo najvišje nivoje v svoji zgodovini. V prvi vrsti so zato seveda zaslužna podjetja, ki borzne indekse sestavljajo. Ta pa morajo za rast svojih delnic postreči z vedno boljšimi rezultati in pričakovanji za prihodnje obdobje. Če je bila večina kazalnikov še pred leti zelo negativno naravnanih, pa se razmere hitro spreminjajo. Tokrat kažejo na optimistično sliko tudi v prihodnjem obdobju. Ameriška podjetja je tako kriza samo še bolj prisilila v učinkovitost, globalno naravnanost, večjo skrb za potrošnika in vedno hitrejše prilagajanje novim trendom in potrebam. Posledično se to vidi v profitni marži, ki trenutno za S&P 500 znaša 10 % in je na rekordni vrednosti. Seveda to prinese rekordne dobičke. Dobički se nato preko dividend ter tudi nakupov lastnih delnih prenesejo v žepe delničarjev. Dividendna donosnost ameriškega borznega indeksa trenutno znaša okoli 2 odstotka. Če pa prištejemo še nakupe lastnih delnic, ki so v zadnjem času, predvsem zaradi nizke obrestne mere in presežnih likvidnih sredstev podjetij izredno popularne, pa se donos več kot podvoji. Pogledati moramo samo še rast dobičkov ameriških podjetij, ki za zadnje štiri kvartale znaša skoraj 13 odstotkov, za letošnje leto pa je planirana nekaj več kot 11 odstotkov. Hitro lahko ugotovimo, zakaj so ameriške borze v letošnjem letu zabeležile več kot 12-odstotni donos, merjen v evrih.

Ključna pri investiranju je seveda prihodnost. Definitivno lahko zaključimo, da je bil ogromen del donosa na ameriških borzah v zadnjih letih že narejen in je, če nismo investirali, zamujen. Vseeno se zdi, da so časi pred nami bolj mirni ter da je treba pogledati po bolj »obrobnih« borzah, kjer sta strah in negativno razpoloženje še vedno prisotna, vrednotenja pa relativno nizka.

David Zorman