Razlika med investiranjem in varčevanjem ter kako postanem vlagatelj

Ko razmišljam o vlagateljih naše družbe, sem imela in imam izkušnje tako z ljudmi, ki razpolagajo z večjimi vsotami denarja, ki jih želijo investirati, kot tudi s tistimi, ki želijo oplemenititi manjše vsote. Ne glede na višino vložka pa vsaka vsota denarja šteje, le pametno in preudarno jo je treba oplemenititi.

 

 

Kaj je razlika med investitorjem in varčevalcem?

Investitor je nekdo, ki uporablja svoj denar za nakup določene stvari kot naložbo, ki mu ponuja možnost za dobičkonosne donose z obrestmi ali donosi, kot dodatni prihodek ali kot povečevanje svoje vrednosti. Varčevalec pa je nekdo, ki si skozi izbrano obdobje svoj privarčevani denar mesečno plemeniti v poljubnih finančnih produktih – lahko je to zgolj varčevanje na banki, ki na žalost v zadnjem obdobju ne dosega želenega rezultata, saj so obrestne mere za denarne vloge v bankah blizu ničli. Zadnji ukrepi za boj proti gospodarski krizi zaradi koronavirusa pa povrhu napovedujejo še možnost dviga inflacije, kar bi realno vrednost prihrankov dodatno zmanjšalo. Tako je lahko primerna alternativa redno mesečno vplačevanje v vzajemne sklade, kjer se vsak privarčevani znesek primerno dolgoročno oplemeniti.

Ob tem se največkrat odločamo tako, da svoje omejene vire namenimo za stvari, ki nam ponujajo največji možni potencial. Lahko je to poplačilo stanovanjskega kredita, poplačilo stroškov študija ali obnovitev doma. Na drugi strani pa je to lahko tudi nakup delnic in obveznic neposredno na borzi ali preko vzajemnih skladov z različnimi naložbenimi politikami ali tudi indeksnih skladov. Svet investiranja in varčevanja zahvaljujoč tehnologiji ponuja različne možnosti, da lahko vsakdo z izbrano vsoto denarja in ob internetni povezavi sprejme svoje odločitve plemenitenja. Ob tem je naloga finančnih svetovalcev, da vam pomagamo pri sami izbiri, ki je danes zelo pestra, da vam predstavimo osnove vlaganja ali varčevanja ter da se sprejme najboljša odločitev o naložbi in to od začetka.

Pomembno je razumeti, da investiranje ni igra na srečo ali t. i. hazardiranje, kar veliko ljudi rado počne, ko se odloča za kratkoročne vložke na borzi za nakup t. i. »vročih zgodb« ali za lovljenje kratkoročnih donosov v vzajemnih skladih. Z investiranjem naj bi vlagatelj sprejemal pametno in preudarno odločitev o tem, kako zaslužiti potencialne dolgoročne donose ali dobičke. S hazardiranjem pa z denarjem igrate le igro na srečo. Se strinjam, da investiranje in tudi varčevanje prinašata določeno tveganje. Vendar je razlika med preudarnim in pametnim vlaganjem ter hazardiranjem precejšnja in slednja lahko bistveno bolj »boli«. Vestno in skrbno nalaganje denarja v najboljše izbrane delnice ali v vzajemne sklade uspešne, dolgoletne in večkrat nagrajene družbe za upravljanje z vlagateljevim izbranim ciljem na dolgi rok, to je vlaganje in varčevanje.

Investirajte v finančne produkte, ki jih razumete

Moja filozofija je preprosta – investirajte in vlagajte vaša sredstva v preproste investicijske produkte ali v finančne instrumente, ki jih razumete. Ob tem ustvarite dovolj visoko razpršenost ali raznolikost vaše naložbe s pomočjo mešanice nizko stroškovnih vzajemnih skladov, indeksnih skladov, bančnih depozitov ter če imate znanje tudi nekaj izbranih delniških naložb kupljenih na borzi. Moj nasvet sicer je, da se prvotno raje držite investiranja v vzajemne sklade, še posebej če niste borzni poznavalec, saj se lahko kaj hitro opečete. Prav tako vam vzajemni skladi omogočajo vlaganje v širok izbor delnic in obveznic ob eni sami transakciji. Visoka diverzifikacija ali razpršenost vam prinaša manjše tveganje, zato lahko vzajemne sklade opredelimo kot varnejša naložba v primerjavi z investiranjem neposredno na borzi. Prav tako je tudi stroškovno manj obremenjena.

Uspešno vlaganje je najbolj odvisno od pravilne strukturne izbire naložb

Moj končni nasvet bi bil – najpomembnejši dejavnik, kako biti uspešen investitor ali kako postati vlagatelj varčevalec, ni v sami izbiri delnic, obveznic ali vzajemnih skladov. Uspešno vlaganje je predvsem in najbolj odvisno od pravilne strukturne izbire naložb. To pomeni, da imate v vašem portfelju vključene pravilne deleže delnic, obveznic in denarja. Kot vlagatelj varčevalec, pa da izberete in sprejmete varčevalni načrt s strategijo sistematičnega vlaganja. To pomeni z vnaprej določenimi intervali vplačil skozi daljše časovno obdobje. Tako se lahko ognete čustveno nabitim odločitvam, kot tudi nepravilnim odločitvam prodaje naložbe ob t. i. lokalnih dneh delniškega trga.

 

O avtorju: Katja Bogataj Kopriva

Strokovna finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami v industriji vzajemnih skladov. V družbi Generali Investments (prej KD Skladi) je že od leta 2006. Njen vsakdanji izziv sta zadovoljstvo strank družbe ter uspešno plemenitenje njihovih portfeljev.