Primerne strategije za medvedji trg

Dlje trajajoče trende na borzi poimenujemo po biku ali po medvedu. T. i. bikovski in medvedji trend gresta z roko v roki z gospodarskim ciklom, le da sta korak pred njim. Še preden se gospodarski rezultati res poslabšajo, medved že zamenja bika na borzi, če je le dovolj jasno, da se dobri časi bližajo koncu. Na trgih zdaj vlada bikovski trend, ki traja že dvanajsto leto.

 

 

Kaj pomeni bikovski trend (angl. bull market)? Pomeni optimizem na borzi, zaupanje v izboljšanje gospodarskega stanja, kar se odraža v rasti borznih tečajev. In kaj je medvedji trend (angl. bear market). Le-ta se nanaša na vsesplošno znižanje cen premoženja za vsaj 20 % glede na nedavne najvišje vrednosti. Jasno je, da se teh časov ne moremo veseliti, vendar je boj proti njim lahko nevaren. Predstavila bom nekaj pomembnih naložbenih strategij in miselnosti, ki vam bodo pomagale, da ostanete mirni in čustveno ne ukrepate, ko bo borza za vmesno obdobje znižala donose.

Prvo pomembno dejstvo je, da naj bodo vaši strahovi pod nadzorom. V daljšem časovnem obdobju bodo borzni indeksi še naprej naraščali, kljub vmesnim gospodarskim težavam, terorizmu, in nešteto drugih t. i. »katastrof«. Zato tukaj priporočilo vlagateljem, da se morajo potruditi in izločiti svoje občutke in čustva iz procesa odločanja o naložbah. Ne pozabite, da je strah čustvo, ki lahko zamegli racionalno presojo situacije. Zato v času medvedjega trenda ostanite mirni in nadaljujte svojo začrtano naložbeno strategijo, ki naj bo dolgoročna.

Povečujte svojo naložbo (delnice ali delniške sklade) z metodo povprečnega stroška. Kot drugo pomembno dejstvo, ki ga naj vlagatelji upoštevajo med upočasnitvijo gospodarske rasti je, da je povsem normalno tudi kakšno negativno leto na delniških trgih, saj je del dolgoročnega poslovnega cikla. Če ste dolgoročni vlagatelj, kar pomeni časovno obdobje 10 + let, lahko izkoristite metodo povprečnega stroška, kar pomeni, da boste v enakih časovnih razdobjih povečevali izbrano naložbo, ne da bi se ozirali na rast ali upadanje tečajev. S to metodo se lahko izognete negotovosti pri odločitvi o nakupu in hkrati izkoristite nihanja v gibanju vrednosti naložbe. Metoda povprečnega stroška bo večini vlagateljev zaradi nihajočih tečajev še dodatno povečala dobiček v času rastočih tečajev in zmanjšala ali celo izničila izgubo v času negativnih dogajanj na borzi. Dolgoročno se bodo vaši stroški »povprečno znižali«, kar vam bo omogočilo boljšo skupno nakupno ceno naložbe. Ta metoda je lahko najučinkovitejša in največkrat uporabljena strategija varčevanja prav v obdobjih velike negotovosti.

Ko je medvedji trg, medvedi vladajo in biki nimajo možnosti. Stari pregovor pravi, da je med medvedjim trendom najbolje igrati igro »biti nepremičen« oziroma »ostani miren« – to je isti protokol, kot če bi v gozdu srečali pravega medveda. Boj nazaj bi bil zelo nevaren. Če pa ostanete mirni in ne naredite nenadnih čustvenih potez, se boste rešili, da ne postanete medvedje kosilo. To v finančnem smislu pomeni, da določen del svojega portfelja premaknete v vrednostne papirje denarnega trga, kot so zakladne menice, komercialni zapisi in drugi instrumenti z visoko likvidnostjo in kratko zapadlostjo ter »mirujete«. Na ta način si zmanjšate vmesno povečano nihajnost in čakate na nove priložnosti delniških naložb.

Diverzificirajte ali razpršite. Diverzifikacija portfelja je metoda upravljanja tveganj, ki vključuje naložbe v različna sredstva zaradi zmanjšanja tveganja in povečanja donosnosti. Ne zagotavlja dobička brez vmesne izgube, ampak je zgolj strategija za uravnoteženje tveganja, ki je povezano z vlaganjem. Bistvo diverzifikacije je, da imate določen odstotek portfelja, razpršenega med delnice ali delniške sklade, obveznice ali obvezniške sklade ter instrumente denarnega trga oziroma denarni sklad in na razpoložljiva sredstva na računu. Kako si razdelite portfelj pa je odvisno od vaše tolerance do tveganja, časovnega obdobja plemenitenja, finančnih ciljev ter drugih kriterijev vezanih na vas. Ob tem pa se seveda upošteva, da je položaj vsakega vlagatelja drugačen. Ustrezna strategija razporejanja sredstev vam bo omogočila, da se izognete morebitnim negativnim učinkom, ki bi nastali v primeru, če bi dali »vsa jajca le v eno košaro« oziroma, da vaša naložba ni dovolj razpršena med različne naložbene razrede.

Vlagajte le tisti del sredstev, za katerega si lahko privoščite nekaj vmesnih izgub. Praviloma se vlagatelji ne bi smeli odločati za bolj tvegane delniške naložbe, ali nimajo naložbenega obdobja vsaj pet letin več, in nikoli ne bi smeli vlagati denarja, ki ga ne morejo izgubiti. Ne pozabite, da so lahko vmesna nihanja izrazitejša.

Medvedji trg lahko vlagateljem nudi tudi velike priložnosti. Podcenjeni, to je lahko primeren opis delniških naložb v času medvedjega trenda. Eden od najbolj znanih svetovnih vlagateljev Warren Buffett, na medvedji trg pogosto gleda kot na nakupno priložnost, saj se vrednotenja uspešnih in dobro stoječih podjetij precej znižajo in se tako oblikujejo zelo privlačne naložbene cene. Iz tega naslova si povečuje izpostavljenost do teh zdravih podjetij, saj pozna naravo delniškega trga, ki v medvedjem trendu kaznuje tudi dobro stoječa podjetja bolj, kot si dejansko zaslužijo.

Povečajte izpostavljenost defenzivnih naložb. Defenzivne ali neciklične delniške naložbe so naložbe v sektor široke potrošnje in farmacije, ki v slabih časih na splošno delujejo bolje kot celotni trg. Te vrste naložb zagotavljajo dosledne dividende in stabilne zaslužke, ne glede na stanje na celotnem trgu. Med defenzivne sektorje gospodarstva spadata, na primer, sektor nujnih potrošniških dobrin (angl. Consumer Staples) in sektor gospodarskih družb, ki na trgu ponujajo različne storitve, namenjene predvsem gospodinjstvom, kakor sta dobava energentov, vode in komunikacijskih storitev (angl. Utilities Sector).V razmerah povišane nihajnosti in negotovosti lahko tudi sektor zdravstva nudi nekaj podpore dobro razpršenemu portfelju vlagatelja.

 

 

O avtorju: Katja Bogataj Kopriva

Strokovna finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami v industriji vzajemnih skladov. V družbi Generali Investments (prej KD Skladi) je že od leta 2006. Njen vsakdanji izziv sta zadovoljstvo strank družbe ter uspešno plemenitenje njihovih portfeljev.