Prihaja sezona skupščin in delitve dividend

Podjetja, katerih delnice kotirajo na Ljubljanski borzi, se v teh dneh pripravljajo na letne skupščine delničarjev, na katerih bo vsaj za njihove lastnike najpomembnejša točka dnevnega reda delitev dividend za lansko leto.

 

Letna poročila in bilance so bolj ali manj že znani, tako da velikih presenečenj, kar se tiče delitve dobička, ne bo. Za spremembo od lanskega leta bodo letos dividende spet izplačale banke in zavarovalnice, čeprav v omejen obsegu.

Zanje namreč še vedno veljajo priporočila Banke Slovenije in Agencije za zavarovalni nadzor, ki v času pandemije covid-19 omejujeta delitev presežka kapitala med delničarje. NLB bo tako kljub rekordnemu dobičku, v dobri meri ga je treba sicer pripisati tudi uspešnemu prevzemu srbske Komercialne banke, izplačala manj kot 10 odstotkov ustvarjenega dobička iz leta 2020. Slabih 25 milijonov evrov bodo izplačali v dveh obrokih: prvi obrok ali slabo polovico takoj po skupščini delničarjev, ki bo predvidoma 14. junija, ostalo pa po 30. septembru. Pod pogojem, da plačilo drugega obroka ne bo v nasprotju s predpisi, ki trenutno veljajo pri Banki Slovenije.

Vendar pa cena delnice NLB na ljubljanski in londonski borzi vztraja pri razmeroma visoki ravni okoli 55 evrov, kar najverjetneje pomeni, da si delničarji v jeseni obetajo še dodaten kos pogače. Uprava NLB si namreč želi med delničarje razdeliti skupaj 92 milijonov evrov, ko bi razmere to dovoljevale oziroma bi to dopustile nadzorne institucije. V njenem primeru sta to seveda že prej omenjena Evropska centralna banka in Banka Slovenije.

Podobno je pri zavarovalnicah, čeprav jih nadzira drug regulator. Obe največji zavarovalnici, katerih delnice je mogoče kupiti na ljubljanski borzi, Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava, bosta med delničarje razdelili bilančni dobiček, prva dobrih 40 odstotkov, druga pa dobro polovico. Skupščini delničarjev, ki naj bi potrdili delitev dividend in ostale predloge uprave in nadzornega sveta, bosta letos očitno na isti dan in sicer 25. maja.

Ker je lani v že javno predlagano delitev dobička posegla Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), lahko upamo lahko da sta obe zavarovalnici tokrat z regulatorjem usklajeni ter bo skupščina potekala po dnevnem redu in brez negativnih presenečenj. Dividendna donosnost bi tako glede na tržne cene njunih delnic znašala pri Triglavu nekaj več kot pet odstotkov pri Pozavarovalnici Sava pa nekaj manj kot štiri odstotke. Govorimo o bruto donosnosti, saj morajo fizične osebe ob tem plačati še 25 odstotkov davka državi oziroma je ta že odtegnjen pri izplačilu.

Podobno dividendno donosnost ima letos tudi Petrolova delnica, saj jo je skupščina delničarjev že potrdila minuli teden. Kljub slabšemu poslovanju v lanskem letu, sta uprava in nadzorni svet delničarjem namenila enako dividendo, zato pa so porabili celoten bilančni dobiček. Pri 22 evrih bruto po delnici, donosnost znaša nekaj več kot pet odstotkov.

 

 

O avtorju: Grega Meden

Grega Meden ima več kot 15 let delovnih izkušenj na finančnem področju. Svojo poslovno pot je začel leta 1999 v borznoposredniški hiši BPH in PM&A kot borzni posrednik in upravitelj ter jo nadaljeval kot vodja trgovanja v KD BPD. Od leta 2008 je zaposlen kot samostojni upravitelj v družbi Generali Investments (prej KD Skladi), kjer kot specialist za regijo skrbi predvsem za naložbe sklada Generali Jugovzhodna Evropa. V tujini je bil član upravnega odbora v makedonski družbi KD Fondovi A. D. Skopje (odslej Generali Investments) in investicijske družbe ZIF BLB Banja Luka.