Pri upravljanju svojega premoženje se posvetuje z neodvisnim svetovalcem

Za mnogo ljudi predstavljajo finančni presežki enega izmed pomembnih življenjskih ciljev, saj pomenijo finančno neodvisnost in varnejšo prihodnost v materialnem smislu. Hkrati pomeni finančno premoženje za posameznika tudi precejšen izziv. Znano je, da se situacija na kapitalskih trgih neprestano spreminja, zato je nadzorovanje oziroma prilagajanje portfelja ključnega pomena. Ko pride do sprememb in odstopanj od idealne strukture, je treba portfelj spremeniti in prilagoditi strateški sestavi.

 

Vsak vlagatelj bi moral imeti prepričanje, da so na finančnem trgu korekcije pravilo in ne izjema. Časi, ko so vlagatelji investirali v delniške sklade in bili pri tem mirni, so mimo. Vsako leto znova nam trg kaže, da so večji nenadni premiki obvezen del lastništva delnic. V povprečju smo na ameriških borzah korekcijo videli skoraj enkrat letno, če se osredotočimo na obdobje od leta 1900 do danes. To pomeni, da so približno tako pogoste, kot vaš rojstni dan.

Naštejmo nekaj dejavnikov, ki vplivajo na spremembo sestave premoženja:
– Dogajanje na trgih vedno poskrbi za spremembo strukture naložbenega portfelja. Priporočljivo je, da tega najmanj enkrat na leto pregledate ter po potrebi prilagodite strukturo, da še naprej sledi postavljenim ciljem.
– Obstoječi finančni cilji: v primeru spremenjenih osebnih razlogov in finančnih okoliščin je včasih treba prilagoditi ali spremeniti obstoječe finančne cilje.
– Dolžina varčevanja: če je čas varčevanja krajši, je potrebno izbrati manj tvegane naložbe čas.
– Finančna situacija vlagatelja: spremembe osebnega dohodka kot posledico izgube zaposlitve, spremembe velikosti portfelja ali zaradi spremenjenega odnosa do tveganja.

V sedanjem okolju pa ni čisto nič narobe, če portfelj spremljate in prilagajate aktivno; tudi zakonodaja s krovnimi skladi nam pri tem gre na roko. Svoja sredstva v okviru Krovnega sklada lahko enostavno prenašate iz enega sklada v drugega in tako sami aktivno upravljate s svojim premoženjem. Glavna prednost krovnega sklada je za vlagatelja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, kar v praksi pomeni, da se v primeru prehajanja vlagateljev iz enega podsklada v drugega v okviru istega krovnega sklada (znotraj iste DZU) odloži davčna obveznost iz naslova davka na kapitalski dobiček.

Posvetujete se z neodvisnim strokovnjakom

Še najboljša poteza bi bila, da se pri sestavi in spremljanju posvetujete z neodvisnim finančnim svetovalcem, ki se na to zelo dobro spozna. Pri vlaganju v sklade vam ni treba spremljati dogajanja na borzi, ker to opravijo usposobljeni strokovnjaki. Premoženje vzajemnega sklada upravljajo dobro usposobljeni upravitelji. Ti poskrbijo tudi, da pri upravljanju premoženja naložbe vzajemnega sklada dovolj razpršijo, da vlagatelji v vzajemni sklad po nepotrebnem ne prevzemajo prevelikega tveganja, premoženje pa vseskozi upravljajo v okvirih jasne naložbene politike posameznega vzajemnega sklada.

Izkušeni vlagatelji poznajo pravilo, ki pravi, da se je treba za uspešno vodenje naložb od teh čustveno distancirati, saj pretirana čustvena vpletenost pogosto vodi v iracionalne odločitve.

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.