Previdno v leto 2016

Konec leta je treba narediti presek stanja in pogledati, kako smo poslovali v letu, ki se izteka. Če to ni bilo uspešno, je treba povleči drastičnejše poteze oziroma ustvariti spremembe, ki lahko krivuljo ponovno obrnejo navzgor. Če pa je bilo leto uspešno, spanje na lovorikah vsekakor ni recept za prihodnost. Pogledati je treba, ali naše napovedi še držijo in kje prežijo nevarnosti, ki nam lahko škodijo.

Najprej poglejmo, kaj smo pisali lani ob tem času. Napovedovali smo, da ZDA ostajajo gonilna sila svetovnega gospodarstva, da višje obrestne mere prihajajo v drugi polovici leta in da ne bodo imele večjega vpliva na gospodarstvo. Pričakovali smo minimalne pozitivne donose. Svetovni delniški trgi trenutno zaznavajo rast v višini devet odstotkov (merjeno v evrih, prišteta je tudi dividenda), ameriški borzni indeks je zrasel 12 odstotkov (večino rasti je prinesla apreciacija dolarja, tri odstotke pa tudi dividende). Evropske borze pa trenutno dosegajo rast v višini osem odstotkov (dividenda v višini 3,5 odstotka je prišteta). Napovedovali smo tudi aktivnejšo Evropsko centralno banko in ničelno inflacijo. Ta še naprej ostaja prioriteta ECB in tudi glavna težava v letu 2016. Precej smo bili skeptični glede trgov v razvoju in ti so bili resnično pod velikimi pritiski. Tudi prihodnje leto bo za trge v razvoju izredno zahtevno. Potrebne bodo strukturne reforme, ki se bodo osredotočale na probleme, ki jih imajo posamezne države. Negotov ostaja tudi odziv na višje obrestne mere v ZDA. Trenutno se pričakuje obrestno mero do enega odstotka na koncu leta 2016. Ameriško gospodarstvo ostaja močno in zdi se, da bo tudi v letu 2016 vpeto v pozitivne tirnice. Ameriška podjetja lahko pričakujejo robustno poslovanje. še naprej bodo nakupovali lastne delnice in nadaljevali dividendno politiko, ki delnice še vedno dela zanimivejše od obveznic. Evropska unija bo potrebovala enotnejšo politiko, ki bo hitreje reševala prihajajoče težave. Teh na obzorju ni malo. Imajo rusko-ukrajinsko fronto, vedno bolj pa se odpira tudi Bližnji vzhod. Lastne težave, tako politične kot tudi strukturne, ostajajo. Vedno večja povezanost sveta in hitrejši pretok informacij in blaga premikata mejnike, zato tiste, ki imajo najboljši poslovni model, premikajo naprej, drugi pa ostajajo s težavami. Lahko rečemo, da globalizacija razkrije težave, ki so bile prej skrite.

Vidimo, da bo tudi 2016 lahko pozitivno leto, vendar bo treba naložbe izbirati bolj premišljeno, saj so nekatera vrednotenja nad dolgoletnimi povprečji. Zato lahko zaključimo z nasvetom, ki smo ga podali že lansko leto. Počasi in preudarno. Vroče zgodbe pustimo, saj investiramo na dolgi rok. O svojih naložbah je treba pridobiti čim več informacij in redno spremljati, kaj se z njimi dogaja. Pa srečno!

David Zorman, upravitelj