Previdne napovedi

Za nami je kopica objav rezultatov poslovanja globalnih družb za prvo polovico leta 2013. Poglejmo, kako so se družbe odrezale in kakšne so njihove napovedi do konca leta, saj je iz do zdaj objavljenih podatkov in napovedi mogoče razbrati trende za drugo polletje.

Nedvomno so pozitivno presenečenje velike ameriške banke, ki so vse po vrsti presenetile z veliko rastjo dobička in poslovanja. Dobiček v veliki meri izhaja iz provizij pri izdaji novih obveznic, saj je mnogo subjektov hitelo z zadolževanjem zaradi rekordno nizkih obrestnih mer. A dobičku ne gre gledati v zobe. Ameriške banke so pospešeno odplačale državno pomoč ter okrepile svojo kapitalsko bazo. Slabše je šlo sektorju informacijske tehnologije. Razen redkih izjem so praktično vse družbe razočarale  analitike in vlagatelje. Največji del razočaranja je napoved za drugo polletje 2013, saj je bila večina družb izredno previdna in je znižala napovedi tako prodaje kot dobičkov. Globalna podjetja iz sektorjev potrošnje so se odrezala bolje od pričakovanja na trgih v razvoju, saj je med vlagatelji prevladoval strah pred padcem prodaje, viden pa je bil negativen učinek padca vrednosti valut trgov v razvoju (predvsem v Aziji in Latinski Ameriki). Vsa po vrsti so kot negativno opisovala razpoloženje potrošnikov v Evropi, ki zaradi varčevanja in strahu pred poslabšanjem gospodarskega stanja trošijo manj. Industrijskim konglomeratom, denimo Siemensu, se pozna upad investicij v infrastrukturo in energetiko. Po drugi strani je zdravstvo pozitivno presenetilo (med njimi tudi Krka), saj je po nekaj letih konsolidacije in krčenja panoga očitno našla pot iz krize. Pozitivni signali se kažejo tudi v sektorju telekomunikacij, saj so ameriški telekomunikacijski giganti objavili odlične rezultate, s tem pa evropskim tekmecem in birokratom dali misliti, da trenutna razdrobljenost evropskega trga ni prava pot v prihodnost. V luči tega je tudi napovedana privatizacija Telekoma Slovenije žarek upanja v slovensko realnost, saj lahko rečemo, da ima država več sreče kot pameti in nam bo mogoče končno uspelo zadeti optimalni trenutek.

Večina podjetij napoveduje zahtevno drugo polletje ter minimalno rast prodaje in dobička. V okolju, kjer se Evropa ubada s krčenjem javnih izdatkov, trgi v razvoju s temeljito preobrazbo gospodarstva od izvoznega k bolj orientiranemu na domačo potrošnjo, Japonska z ukrepi, da ne bo izgubljeno še eno desetletje ter ZDA z oživitvijo trga dela, se to niti ne zdi slab rezultat. Bo pa zahtevno najti nadpovprečen donos.

Aleš Lokar, KD Skladi