Predavanje za vlagatelje v Ljubljani in Mariboru

V torek in četrtek, 28. in 30. maja 2013, je družba KD Skladi v Ljubljani in Mariboru izvedla brezplačno predavanje za vlagatelje z naslovom »Situacija na finančnih trgih in kako izkoristiti trende prihodnosti«. Na dogodkih so sodelovali finančni strokovnjaki iz družbe KD Skladi, obiskovalci so lahko pri svetovalcih dobili osebni nasvet.

Kaj se dogaja z mojimi naložbami v skladih in kam vložiti prihranke, je bila rdeča nit predavanja KD Skladov. Kot je v pozdravnem nagovoru poudaril Luka Podlogar, član uprave, je namen tovrstnih dogodkov vzdrževati osebni stik z vlagatelji, saj zadnja leta za vse nas niso bila lahka. Sploh tisti vlagatelji, ki so pričeli varčevati pred zlomom trgov v oktobru 2007, še čutijo posledice krize, čeprav so vmesna obdobja postregla z lepimi donosi skladov – skoraj vsi naši skladi so leto 2012 zaključili pozitivno, večina jih pozitivno posluje tudi letos.

Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih letih, je bila tema prezentacije upraviteljev. Luka Flere, direktor naložbenega sektorja, se je za začetek vrnil nazaj in vzorec poteka okrevanja petih preteklih kriz primerjal s trenutnim razpletom. Razvidne so štiri faze. Prvemu šoku sledi medkrizni skok tečajev, nato mučno obdobje vzponov in padcev, v katerem smo sedaj, ki se zaključi z visoko rastjo delniških trgov, in celoten cikel se ponovi. Trenutni razvoj zadnje finančne krize se bistveno ne razlikuje od prejšnjih. Ameriški delniški trg in trgi v razvoju so se od dna močno odbili ter zabeležili lepe donosnosti, zaostajata pa Evropa in predvsem Balkan. Pri prvem je problem v togem političnem sistemu in prepočasnem odzivanju na krizo, pri drugem pa v pomanjkanju politične volje za strukturne reforme ter nelikvidnosti trgov. A to pomeni tudi priložnost za nove vlagatelje, saj bodo tudi ti trgi verjetno nadoknadili razkorak.

V letošnjem letu smo priča procesu velike normalizacije tveganj na trgih, tudi vrednotenja se približujejo 10-letnemu povprečju, v KD Skladih pa pričakujemo globalno gospodarsko okrevanje v drugi polovici leta. Glede na naša pričakovanja po naložbenih razredih, delnice ostajajo zanimive, negativna pričakovanja pa gojimo do državnih obveznic. Nagibamo se torej k bolj tveganim delniškim naložbam, predvsem na trgih v razvoju (BRIK), katerih glavni aduti so dobra demografska slika in nizek proračunski primanjkljaj, zaradi česar bodo te države v prihodnje hitreje rastle in povečevale svoj vpliv v svetovni ekonomiji. Seveda pa naložbe v te države za vlagatelje prinašajo večja tveganja, opozarja upravitelj Sašo šmigić. Med panogami pa povečano utež pripisujemo cikličnim panogam (panoge, občutljive na poslovni cikel).

Posebno pozornost je upravitelj Aleš Lokar namenil dogajanju v naših največjih in najstarejših skladih: KD Galileo, KD Rastko in KD Dividendni (preoblikovan iz PID). Zanje je bilo značilno, da so vlagali večinoma v Slovenijo, vsi pa so doživeli večje spremembe v svojem portfelju, predvsem zmanjševanje deleža slovenskih naložb. Zadnji rezultati kažejo, da je bila ta odločitev pravilna, tako da v bodoče lahko pričakujemo donosnosti, ki bodo bistveno bolj povezane z globalnimi in ne slovenskim delniškim trgom.

Vlagateljem, ki se sprašujejo, kako varčevati v skladih (za pokojnino, šolanje otrok, izpolnitev želja) in zraven mirno spati, smo KD Skladi ponudili rešitev, in sicer postopno varčevanje v skladih, v ta namen smo pripravili nov varčevalni produkt – pakete skladov. Poleg izjemne stroškovne učinkovitosti in postopnega vlaganja brez začetnega pologa paketi skladov vlagateljem tudi omogočajo, da se izognejo tveganju časovno neprimernega vstopa na trg, ki obstaja pri enkratnih vplačilih.

Brezplačna predavanja smo zaključili z odgovori na vprašanja. Vlagatelji so v anketi tovrstno predavanje izjemno pohvalili in izrazili željo po podobnih dogodkih v prihodnosti.

Fotogalerija

Prezentacija – link

Video posnetek:

1. del: Luka Flere: Situacija na finančnih trgih in kako naprej

2. del: Sašo šmigić: Razvijajoči se trgi

3. del: Aleš Lokar: Nova zgodba naših najstarejših skladov