Prebujena Evropa

Poletje se preveša v sklepno fazo in več kot očitno je, da je tokratno poletje prvo po teh letih, ki ga evropski delniški trgi niso preživeli v depresiji in rdečih številkah.


Tečaji evropskih delnic so pravzaprav najboljša naložba letošnjega poletja, saj so po donosnosti močno izstopali.
Od začetka julija so prinesli več kot šest odstotkov, ameriški pa samo slab odstotek, medtem ko so imeli trgi v razvoju negativen donos v višini skoraj dva odstotka. Ali bi to lahko bil obrat negativnega trenda, ko so evropski delniški trgi močno zaostajali za ameriškim že vse od začetka krize leta 2008? Je lahko Evropa zvezda delniških trgov za zadnjo tretjino leta 2013?

Evropski trgi so od začetka septembra 2008, malo pred kolapsom banke Lehman Brothers, do danes prinesli pičel 28-odstoten donos, medtem ko so ameriški ustvarili solidnih 72 odstotkov (oboje vključuje dividende). Zaostajanje evropskih trgov v zadnjih petih letih je očitno, a kaže, da se plima počasi obrača, saj gospodarski kazalniki in napovedi iz Evrope kažejo, da je recesija za nami, javnofinančna konsolidacija proračunov najbolj ranljivih držav (španija, Italija) pa kaže prve rezultate. Predvsem nemško gospodarstvo in industrija objavljata zelo dobre rezultate poslovanja, obseg industrijske proizvodnje v večini držav raste, tako da je v drugem kvartalu EU zopet beležila gospodarsko rast. Gospodarska rast je sicer šibka, a po mesecih negotovosti in negativnih trendov obeta lepšo prihodnost. V prihodnjih mesecih bo več pozornosti usmerjene na druga dva pomembna segmenta evropske ekonomije, to je na trg dela in potrošnjo prebivalstva. Slednja kaže zelo šibke znake okrevanja, kljub vsemu pa zaostaja za
optimizmom industrije oziroma izvozno orientiranega gospodarstva, tako da bo pospešek domače potrošnje močneje vplival tudi na rast BDP v prihajajočih kvartalih. Najpomembnejši pa bodo signali s trga dela. Nezaposlenost se je nekako stabilizirala tudi v najbolj problematičnih državah, kot sta španija in Grčija, zdaj pa se pričakuje počasno okrevanje.

Vsi ti faktorji so zelo pozitivni za evropske delniške trge, ki po rasti v zadnjih nekaj letih močno zaostajajo za ameriškimi. Optimizem in priložnost v evropskih delnicah so zaznali tudi globalni investitorji, zato selijo del kapitala na evropske trge. Navkljub manjšanju stimulacijske politike ameriške centralne banke (ali pa ravno zaradi tega) se nam očitno obeta zanimiva in potencialno donosna jesen na evropskih delniških trgih.

Aleš Lokar, KD Skladi

Za vse, ki verjamejo v okrevanje Evrope, je primeren naš sklad KD Rastko, usmerjen v evropske delnice.
Prav zato, ker je evropski trg v zadnjih letih zaostajal v rasti za trgi v razvoju, sedaj predstavlja nakupno priložnost.

Preberite tudi:
–    Dogajanje v skladu KD Rastko
–    aktualen Utrip sklada KD Rastko