Pravilnik o zunajsodnem reševanju sporov

V skladu z 72. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 77/11 s spremembami) KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja Pravilnik o zunajsodnem reševanju sporov  Uvod1. členTa pravilnik določa shemo zunajsodnega reševanja sporov med družbo za upravljanje in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja družba […]

V skladu z 72. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 77/11 s spremembami) KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja


Pravilnik o zunajsodnem reševanju sporov
 
Uvod
1. člen
Ta pravilnik določa shemo zunajsodnega reševanja sporov med družbo za upravljanje in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja družba za upravljanje, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je oziroma bo v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti.


Oblika in sestava razsodišča
2. člen
Družba za zunajsodno reševanje sporov z izjavo pristopi k Arbitraži Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ (v nadaljevanju: arbitraža).


Način in postopek odločanja
3. člen
Način in postopek odločanja arbitraže se določi s Pravili arbitraže.
Pravila arbitraže so priloga in sestavni del tega pravilnika.*


Seznanitev z elementi sheme zunajsodnega reševanja sporov
4. člen
Družba za upravljanje mora bodoče vlagatelje v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalne stranke, s katerimi bo sklenila pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumentni, neposredno ali posredno preko pooblaščene osebe, ki jo je družba pooblastila za opravljanje posamezne storitve oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov, seznaniti z vsemi elementi sheme zunajsodnega reševanja sporov.


Končna določba
5. člen
Ta pravilnik prične veljati 22. 6. 2012 in je dostopen na spletni strani www.kd-skladi.si. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvensodnem reševanju sporov z dne 10. 7. 2009.

Ljubljana, 19. 6. 2012                       KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
            Uprava 

*Pravila arbitraže so dostopna na spletni strani Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ www.zdu-giz.si.