Pravila uspešnega investiranja

Življenje je nepredvidljivo, zato je v vsakem obdobju pametno imeti nekaj na strani oziroma nekaj investirati za prihodnost. Investiranje oziroma naložba je način uporabe lastnega denarja z namenom, da dolgoročno povečate svoje premoženje. Investicije so nekaj, kar kupite ali kamor vložite svoj denar z namenom, da se vaše premoženje plemeniti.

 

 

Dobra izbira za investiranje je varčevanje v vzajemnih skladih. Vzajemni skladi združujejo denarna sredstva velikega števila vlagateljev in so alternativa samostojnemu trgovanju oziroma investiranju na borzi, le da tu za razvoj in plemenitenje premoženja skrbijo strokovnjaki na tem področju. Upravljavci premoženja svoje delo opravljajo skladno z vnaprej določeno naložbeno politiko in cilji posameznega sklada. Za vsak sklad je namreč določeno, v katere delnice oziroma obveznice lahko vlaga, v kakšnih deležih in v katero regijo. Investiranje v sklade je vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Za varčevanje v skladih velja enostavnost varčevanja, strokovno upravljanje premoženja, visoka likvidnost in prihranek časa. Primerni so za vsakogar. Za malega vlagatelja pa je investiranje v vzajemne sklade tudi cenejše, učinkovitejše in veliko bolj razpršenoVlagatelji lahko že z minimalnim vložkom dosežejo zastavljene dolgoročne finančne cilje, svoje premoženje pa razpršijo po vsem svetu in različnih donosnih panogah.

 

Podajam vam nekaj pravil uspešnega investiranja: 

  • Naložbo izberite po svojih potrebah in ciljih, ne po preteklih donosih. Pretekli donosi niso napoved prihodnjih.
  • Razpršite svoje naložbe. Za zmanjšanje potencialnih nihanj vaše naložbe in povečanje verjetnosti donosa razpršite svoje naložbe v različne tipe vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, vzajemni skladi, denarni instrumenti, …), saj se le-ti v različnih situacijah odzivajo različno. Razpršena naložba v različne naložbene razrede vam pomaga zagotoviti, da vrednost vaše naložbe v določenem obdobju ne bo istočasno padla oz. rastla.
  • Ohranite realna pričakovanja. Pri mešanih skladih lahko v vsakem strnjenem 20-letnem obdobju, realno pričakujete povprečni letni donos od 4 % do 5 %, pri delniških 7 %, včasih celo več. Ampak takšna dolgoročna povprečna letna donosnost vključuje tudi posamezna leta, ko je donos lahko tudi negativen.
  • Odločite se za postopna vlaganja. Če razporedite naložbeni znesek na več zaporednih vplačil, se boste izognili ugibanju, kdaj je najboljši trenutek za vplačilo. Malo verjetno je, da boste s čisto vsakim vplačilom kupovali po najvišjih tečajih, poleg tega pa boste izkoristili pravilo povprečne nabavne cene, ki je velikokrat ugodnejša.
  • Ko trgi nihajo, bodite potrpežljivi. Če nalagate za prihodnje finančne cilje in potrebe, na primer za starost, se držite svoje naložbene strategije. Ne pozabite, da borznim padcem zmeraj sledijo rasti.
  • Vsaj enkrat letno preglejte svoj naložbeni portfelj. Vaša osebna situacija in finančne potrebe se stalno spreminjajo, torej je treba pregledati vse svoje naložbe in oceniti, ali še ustrezajo vašim potrebam.
  • Ne sledite množici. Kupujte, ko so množice prestrašene in prodajajte, ko vlada splošen optimizem. Daljši je naložbeni čas, večja je verjetnost, da boste dosegli svoj naložbeni cilj. Najbolj negotovo je doseganje naložbenega cilja vlagateljev, ki ves čas prežijo na kratkoročne priložnosti.
  • Strah in pohlep sta močnejša od dolgoročnega cilja. Ti osnovni človeški čustvi sta največja sovražnika preudarnega investiranja. Zato naj se vlagatelj drži svojega naložbenega načrta in poskuša izločiti čustvene odločitve.

 

 

 

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.