Povzetek revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2011