Povzetek revidiranega letnega poročila posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d.d., za leto 2004

Povzetek revidiranega letnega poročila posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d.d., za leto 2004

Povzetek revidiranega letnega poročila posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d.d., za leto 2004