Povzetek revidiranega letnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2011